Asiakirjajulkisuuskuvaus

Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) mukaisesti tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Pieksämäen kaupunki on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Kaupunki ylläpitää asiakirjajulkisuuskuvausta ja päivittää sitä, kun kaupungin toimintaan tulee sellaisia olennaisia muutoksia, joilla on vaikutusta tiedonhallintaan ja tietovarannoissa olevien tietojen luonteeseen ja saatavuuteen.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille ja hallinnon asiakkaille yleinen kuva siitä millaisia tietovarantoja kaupungilla on ja miten ne liittyvät kaupungin asiarekisteriin, millaisia tietoaineistoja tietovarannot sisältävät, missä tietojärjestelmissä tietoaineistot ovat ja kuka päättää tietojen antamisesta. Kuvaus sisältää myös esimerkkejä hakutekijöistä, joilla asiakirjoja tai niitä vastaavia tietoja voi hakea tietojärjestelmistä sekä tiedon, jos tietoaineistot ovat saatavilla avoimesti teknisten rajapintojen avulla.

Edellä mainitun lisäksi kuvaus sisältää yleisiä ohjeita tietopyyntöjen tekemiseksi sekä tietoa kaupunginarkistosta, asiakirjoista perittävistä maksuista ja tietojen käyttöön liittyvistä vastuista.

Asiakirjajulkisuuden kuvaus Pieksämäen kaupungilla