Kartat ja mittaus

KARTOITUKSET JA MITTAUKSET

Teknisen toimen maankäytön yksikkö tekee kartoituksia, mittauksia, maastoon merkintää ja kiintopisteiden merkintää.

Pieksämäen kaupunki luopui 9.3.2010 maanmittauslaitoksen kanssa tehdyllä sopimuksella kiinteistörekisterin pidosta. Samalla sopimuksella kiinteistöinsinöörin tehtävät, mm. lohkomistoimitukset, siirrettiin maanmittauslaitoksen tehtäväksi.

Jos tontin rajaa osoittava rajamerkki on hävinnyt ja sen sijainnista on riitaa tai epäselvyyttä, tulee tontin omistajan hakea rajankäyntiä maanmittauslaitokselta. Pieksämäen kaupungin maankäytöltä ei voi tilata virallisia rajannäyttöjä.

Maankäytön yksikkö vastaa kaavoitusta ja suunnittelua varten tehtävistä kartoituksista taajama-alueilla. Rakentamisen tai muun syyn takia muuttuneissa kohteissa tehdään kartoitusta kaavan pohjakartan ylläpitämiseksi. Kartoituksen aikana mittaryhmä liikkuu ajoittain myös yksityisillä tonteilla. Maastokartoitukset tehdään takymetrilla, GNSS-vastaanottimella tai dronella.

Kaupungin karttapalvelun löydät osoitteesta:
https://kartat.pieksamaki.fi/

Sieltä löydät mm. uusia sekä vanhoja ilmakuvia, ajantasa-asemakaavan ja myynnissä olevat kaupungin tontit.

Alla olevaan taksaluetteloon on koottu kaikki 1.3.2020 voimaantulleet maankäytön palveluista perittävät maksut lukuun ottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai ELY-keskus.
Maankäytön maksut 1.3.2020 alkaen