Kartta- ja paikkatietotuotteiden tilaus

KARTTA- JA PAIKKATIETOTUOTTEITA VOI TILATA SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA TAI PERINTEISINÄ PAPERIVERSIOINA

Karttatuotteiden ja paikkatietoaineistojen tuottamisesta ja ylläpidosta vastaa teknisen toimen maankäytön yksikkö, josta tuotteita ja aineistoja voi tilata sähköisessä muodossa tai perinteisinä paperiversioina.

Kartta- ja paikkatietoaineistoja tuotetaan kaupungin omien palvelujen käyttöön sekä ulkopuolisille asiakkaille. Aineistoja on saatavana yleisimmissä tiedostoformaateissa sekä perinteisinä paperikarttoina.

Pieksämäen kaupungin karttapalvelu löytyy kaupungin internet-sivuilta asemakaava-, pohjakartta- ja opaskarttatiedoin.


Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä muuttui keväällä 2014

Pieksämäen kaupunki siirtyi 1.3.2014 käyttämään uutta koordinaatti- ja korkeusjärjestelmää. Uutena tasokoordinaattijärjestelmänä on ETRS-GK27 ja korkeusjärjestelmänä N2000. Aiemmat järjestelmät poistuvat siirtymävaiheen jälkeen.

Tarkemmin asiasta pdf-liitteissä:
Tiedote koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän muutoksesta 1.3.2014
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän muunnosraportti

Alla olevaan taksaluetteloon on koottu kaikki 1.3.2020 voimaantulleet maankäytön palveluista perittävät maksut lukuun ottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai ELY-keskus.
Maankäytön maksut 1.3.2020 alkaen