Osoitteet ja nimistö

KIINTEISTÖLLE PÄÄSEMINEN EDELLYTTÄÄ OIKEITA OSOITETIETOJA JA OIKEIN MERKITTYÄ REITTIÄ PERILLE

Miksi osoitemerkit tarvitaan?
Kiinteistölle pääseminen edellyttää oikeita osoitetietoja ja oikein merkittyä reittiä perille asti. Ensisijaisesti rakennusten ja asuntojen osoitejärjestelmää tarvitsevat turvallisuusviranomaiset. Osoitemerkintöjen puuttuminen heikentää merkittävästi pelastustoimintaa hätätilanteessa. Hätäkeskukset tarvitsevat oikeat ja tarkat osoitetiedot, jotta apua antavat viranomaiset voidaan ohjata kohteeseen nopeasti ja varmasti.

Toimiva jakeluliikenne, palvelu- ja muun liiketoiminnan tarpeet sekä matkailu ja vapaa-ajan liikkuminen edellyttävät kattavaa, ajantasaista ja jatkuvasti saatavilla olevaa rakennusten osoitetietoa ja yhtenäistä osoitetietojärjestelmää.

Kuka laittaa ja mihin laitetaan?
• Kiinteistöjen osoitemerkintöjen paikalleen laittaminen kuuluu kiinteistön omistajille ja/tai tiekunnille
• Kiinteistöjen opastavia osoitekilpiä tulee olla riittävä määrä.
• Jokaisessa tienhaarassa tulee olla opastavat osoitekilvet, niin että perille pääsee ilman harhaan ajamisen riskiä
• Mikäli kiinteistöön erkanee tie osoitteeseen nimetyltä tieltä, niin liittymässä tulee olla kiinteistön osoitenumero.

Osoitemerkintöjen sijoittaminen
• Näkyvälle kohdalle
• Opasteen oltava nähtävissä joka suuntaan
• Ei puuston/oksien tai muun vastaavan näkemäesteen taakse
• Myös kiinteistössä näkyvälle kohdalle
• Huomioi myös auraus

Osoitenumerokilpi voidaan kiinnittää rakennuksen seinään, ovilamppuun, porttiin, postilaatikkoon, aitaan tai vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulisi kuitenkin aina olla luettavissa kadulta ja tieltä käsin. Osoitenumerokilvessä tulee olla vähintään 10 cm korkeat numerot, jotka ovat väriltään mustat. Numerokilven tulee olla väriltään valkoinen.

Keneltä osoitenumero ja tarvittavat luvat
Osoitenumeron rakennukselle antaa kunta. Rakennuspaikkojen osoitenumerokilpien pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan tiehallinnon lupa. Lisäksi tarvitaan maanomistajan lupa, jos osoitenumerokilpi pystytetään oman kiinteistön ulkopuolelle.

Navigaattoreiden osoitteet
Navigaattoreiden kartta-aineiston päivittäminen ei ole kunnan asia vaan palvelun tarjoajan vastuulla. Navigaattoreiden kartta-aineistot eivät päivity itsestään vaan laitteen omistajan itse tulee huolehtia, että hänellä on käytössään palvelun tarjoajan viimeisin päivitys kartta-aineistosta. Navigaattoreiden osoiteaineiston ajantasaisuus riippuu toimittajien aineistojen päivitystiheydestä.
Mikäli huomaatte virheitä navigaattoreiden kartta-aineistossa, olkaa ensisijaisesti yhteydessä navigaattorin kartta-aineiston toimittajaan.