Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

https://www.kanta.fi/omakanta


Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia.

Kirjaudu eTerveyspalveluun  (=linkki):
(koskee mahdollisuutta sähköiseen asiointiin perusturvan lastenneuvolassa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa)


KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, jonka tarkoituksena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset oppilaiden terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajan terveystarkastuksen tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri.

Oppilaan laajaan terveystarkastukseen sisältyy vanhempien haastattelu sekä huoltajien suostumuksella tarvittaessa opettajan arvio oppilaan selviytymisestä koulussa. Laajassa terveystarkastuksessa arvioidaan sekä oppilaan että vanhempien hyvinvointia. Kaikkiin terveystarkastuksiin kutsutaan vanhemmat mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen lapsen kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveystarkastuksen lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Huoltajat voivat varata ajan terveydenhoitajalle oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Kouluterveydenhuollossa annetaan yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia ja palvelut ovat saatavilla pääsääntöisesti koulupäivän aikana koululta tai muutoin sovitusti. Oppilaan sairaanhoito kuuluu pääsääntöisesti terveyskeskukseen.

Alakoulujen terveydenhoitajat työskentelevät kouluilla yleensä viikoittain. Kyläkouluilla käydään n. kerran kuukaudessa. Hiekanpään yläkoululla on kokopäiväinen terveydenhoitaja. Terveydenhoitajien työpäivät kouluilla selviävät tarkemmin koulujen tiedotteista.


Terveydenhoitajien yhteystiedot:

Terveydenhoitajien puhelinaika on arkisin klo 11-11:30. Terveydenhoitajiin saa yhteyden myös Wilman kautta.

Alakoulut:
Harjun koulu, th Annariikka Sivonen, puh. 044 787 4095
Kontiopuiston koulu, th Hanna Naukkarinen, puh. 044 368 6757
Maaselän koulu, th Riina Pieviläinen, puh. 050 476 6020
Jäppilän kirkonkylän koulu, th Annariikka Sivonen, puh. 044 787 4095
Virtasalmen kirkonkylän koulu, th Annariikka Sivonen, puh. 044 787 4095

Sateenkaaren erityiskoulu, Vaalijala, th Riina Pieviläinen puh. 050 476 6020

Yläkoulu:
Hiekanpään yläkoulu, th Arja Siltalahti, puh 044 368 6758

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri Erika Rannanheimo


OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Opiskeluterveydenhuolto huolehtii lukion, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydestä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia sekä opiskelu- ja tulevaa työkykyä. Opiskeluterveydenhuollon toimijoina ovat opiskeluterveydenhoitajat, nuorten sairaanhoitaja ja lääkäri.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin on oikeus kaikilla, jotka opiskelevat päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja jotka ovat oikeutettuna opintotukeen.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävät:

 • opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen
 • opiskeluyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • terveyden- ja sairaanhoito, joihin sisältyvät mahdollisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
 • seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
 • suun terveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat mm. opiskelijoiden terveystarkastukset, rokotukset, seksuaaliterveyteen ja raskauden ehkäisyyn sekä mielenterveyteen liittyvät asiat ja lisäksi myös äkillisesti sairastuneiden opiskelijoiden ja koulupäivän aikana sattuneiden tapaturmien hoito.

Nuorten sairaanhoitaja  antaa  tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilanne vaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa (terveystarkastukset). Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, opiskeluterveydenhuollon vastaanotolla (neuvola, 2 krs.). Sairaanhoidonhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-vuotiaille. Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat kaikille opiskelijoille maksuttomia, lukuun ottamatta joitain asiakasmaksulain mukaisia maksuja (esim. lääkärinlausunnot, lääkärin todistukset ym. joista peritään asiakasmaksulain edellyttämät maksut).

Terveydenhoitajien ja nuorten sairaanhoitajan yhteystiedot:
Terveydenhoitajien päivystysvastaanotto, puhelinneuvonta arkisin klo 8.00 – 10.00, muina aikoina vastaanotto ajanvarauksella.

Huom: ks koulukohtaiset tiedot ja seuraa Wilmaviestintää!

Ajanvarauksen voi tehdä myös sähköisen asioinnin kautta. (Wilma, eTerveyspalvelu).

Sähköinen asiointi  eTerveyspalvelussa
Kirjaudu nettiin osoite: www. pieksamaki.fi
Klikkaa asiointi ja sieltä sähköinen asiointi

 • Pieksämäen lukio ja ammattiopisto Spesia, Huvilakatu 31 B liikuntasalirakennus
  th Emma Izotov, sij Annastiina Suhonen, puh. 044 368 6778
 • STEP-koulutus, huom sijainti: Tapparakatu 1-3, Pieksämäki, 2.krs (hissi kahvion jälkeen oikealla, odotustila käytävän päässä lasiovien jälkeen)
  th Marja Harimaa, puh. 050 562 7118 , vastaanotto ma-ke klo 8.00 – 15.00 pääsääntöisesti.
 • Etelä-Savon Ammattiopisto ESEDU, Kuusitie 41
  th Sari Wilska, puh. 040 305 6613
 • Nuorten sairaanhoitaja
  Maarit Eronen, puh. 0400 855 642.
  Toisen asteen oppilaitokset
  Soittoaika ma-pe klo 11.30–12.00, vastaanotot ajanvarauksella
  Käynnit ovat maksuttomia. Vastaanotolle voi hakeutua myös terveydenhoitajan, koululääkärin tai kuraattorin kautta. Nuorten sairaanhoitaja antaa tukea ja keskusteluapua erilaisissa elämäntilannevaikeuksissa sekä mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Opiskeluterveydenhuollon ylilääkäri Erika Rannanheimo
Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa (terveystarkastukset). Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan terveyskeskuksessa, opiskeluterveydenhuollon vastaanotolla (neuvola, 2 krs.). Sairaanhoidonhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-vuotiaille.

Yksikön esimies, perhepalvelut
Marja-Riitta Savolahti, puh. 040 549 5520.