Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Toiminta-avustukset

Kaupunginhallitus

myöntää toiminta-avustusta  yhdistyksille ja yhteisöille, joiden kotipaikka ja toiminta on Pieksämäellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Pieksämäelle ja jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Rekisteröitymättömille yhdistyksille toiminta-avustusta voidaan myöntää vain poikkeustapauksessa.

Kaupunginhallitus julistaa haettavaksi toiminta-avustukset vuodelle 2018 yhdistysten käyttöön.

Hakumenettely
Avustusanomukset on tehtävä tätä varten laaditulle lomakkeelle ja toimitettava
29.3.2018 klo 15.00 mennessä os. Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 Pieksämäki tai
kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, os. Kauppakatu 1.
Anomukset osoitetaan kaupunginhallitukselle. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Kaupunginhallitukselle aiemmin toimitetut hakemukset otetaan huomioon avustussummaa jaettaessa.

Toiminta-avustushakulomake
Toiminta-avustusohje kaupunginhallitus

Hakulomakkeita saa myös kaupungin palvelupisteestä, Virtasalmen, Jäppilän ja Poleenin kirjastoista sekä uimahallilta.

Lisätietoja antaa:
Teija Skön, p 044 588 2201, teija.skon@pieksamaki.fi

KAUPUNGINHALLITUS

_________________

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille, ryhmille ja yksityisille taiteenharjoittajille.
Myönnetään toiminta-avustuksia pieksämäkeläisille liikuntajärjestöille.

Vuoden 2018 liikunta- ja kulttuuritoimen avustukset on myönnetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 22.2.2018  §:ssä 10 ja 11.

Opetuslautakunta

Myönnetään toiminta-avustuksia nuorisoyhdistyksille sekä pieksämäkeläisille nuorisoryhmille.
Vuonna 2018 nuorisotoimen toiminta-avustusta jaetaan vain kerran, ei syksyn hakua.

Vuoden 2018 nuorisotoimen toiminta-avustukset on myönnetty opetuslautakunnan kokouksessa 21.2.2018 §:ssä 14.

Hakumenettely
Avustushakemukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti linkin kautta tai hakemista varten laaditulle lomakkeelle tammikuun loppuun mennessä.

Hakemukset on toimitettava tammikuun loppuun mennessä os. Toiminta-avustukset, Pieksämäen kaupunki, PL 125, 7010 Pieksämäki tai kaupungin palvelupisteeseen Latomoon, Kauppakatu 1. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Hakulomakkeita saa kaupungin palvelupisteestä Latomosta, Poleenin, Virtasalmen ja Jäppilän kirjastoista, Maaselän koulun lasten ja nuorten kirjastosta sekä internetistä osoitteesta:
www.pieksamaki.fi/asiointi/toiminta-avustukset
www.poleeni.fi
sport.pieksamaki.fi

Lomakkeet ja ohjeet:
Toiminta-avustushakulomake
Kaupunginhallituksen avustusohje
Kulttuurin_avustusohje_2018
Liikunnan_avustusohje_2018
Nuorisotoimen-avustusperiaatteet_2018
Avustusilmoitus_2018 (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi)
Toiminta-avustuksen maksatuspyyntö

Lisätietoja antavat:
Kaupunginhallitus: Teija Skön, p. 044 588 2201
Kulttuuritoimi: Tiina Silvast-Törrönen, p. 044 388 3413
Liikuntatoimi: Antti Nousiainen, p.  044 799 5556
Nuorisotoimi: Seija Laitinen, p. 044 088 2470

sähköpostiosoitteet; etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi