Talouden suunnittelu -kokeilu

Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun

Pieksämäen kaupunki osallistui Sitran rahoittamaan kokeiluun, jossa kehitetään kuntalaisten osallistumista kunnan talouden suunnitteluun syksyllä 2023. Kaupunginhallitus päätti hakea kokeilukunnaksi toukokuussa, ja kesäkuussa saatiin tieto valinnasta.

Kokeilun tavoitteet

Talouden suunnittelu -kokeilu edustaa uudenlaista ajattelua, jossa kuntalaiset nähdään voimavarana kaupunkiorganisaation näkökulmasta. Kokeilun tavoitteet olivat

  • Saada kokemusta ja näyttöä kuntalaisten osallistumisen hyödyllisyydestä kunnan talouden suunnittelussa.
  • Luoda konkreettisia ehdotuksia Pieksämäen kaupungin virallisen päätöksenteon tueksi talousarviosuunnitteluun.
  • Lisää kuntalaisten ymmärrystä budjettiprosessista ja siihen vaikuttamisen keinoista.
  • Syventää keskusteluyhteyttä asukkaiden, päättäjien ja viranhaltijoiden välillä.

Kanalaispaneelin kokoaminen

Kansalaispaneeli koottiin tekemällä satunnaisotanta Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Kutsu paneeliin lähetettiin yhteensä tuhannelle yli 16-vuotiaalle pieksämäkeläiselle.

Kutsutuista lähes 70 ilmoittautui mukaan työskentelyyn. Ilmoittautuneiden joukosta valittiin 20 panelistia siten, että mukana on eri-ikäisiä ja eri puolilla laajaa Pieksämäkeä asuvia henkilöitä sekä yhtä paljon naisia ja miehiä. Tavoitteena oli, että paneeli olisi ikäänkuin Pieksämäki pienoiskoossa.

Paneelin työskentely

Kansalaispaneeli kokoontui ohjatusti yhteensä 8 kertaa syksyllä 2023. Ryhmä sai perehdytystä työhönsä kaupungin viranhaltijoilta ja muilta asiantuntijoilta.

Kuntalaispaneelin tehtävänä oli käydä läpi lautakuntien tekemiä talousarvioehdotuksia sekä arvioida ja kommentoida niitä ennen kuin ne menevät kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäväksi.

Työpajoissa luotiin konkreettisia budjettiehdotuksia kaupungin virallisen päätöksenteon ja talousarviotyön tueksi. Lisäksi arvioitiin, miten kaupunkistrategia näkyy eri hallintokuntien talousarvion tiivistävissä tuloskorteissa ja miten strateginen kehittäminen näkyy talousarvion mittareissa.

Kansalaispaneeli laati yhteensä 20 budjettisuositusta ja lisäksi 5 suositusta strategianäkökulman vahvistamiseksi talousarviotyössä. Viisi ensimmäistä budjettisuositusta nostettiin paneelin kärkisuosituksiksi.

Voit tutustua suositukset kokoavaan tulosjulkaisuun täällä ja kärkiehdotukset tiivistävään yhteenvetoon täällä.

Tulosten julkistaminen

Kansalaispaneelin työstämät suositukset julkistetaan avoimessa julkistustilaisuudessa 23.11. klo 14–15 Nuorisotila Weturissa, Tallikankaankatu 3.

Kokeilutyöryhmä

Kuntalaisten osallistuminen talouden suunnitteluun -kokeilua johtaa nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Pieksämäen kaupungilta. Lisäksi työryhmässä ovat mukana Mervi Lintunen, Hanna Moilanen, Veera Ullah ja Jorma Ylönen aktiivisten kuntalaisten edustajina.

Kokeilua rahoittaa Sitra yhteensä enintään 30 000 eurolla. Sitran vetämään talouden suunnittelukokeiluun on valittu Suomesta vain kaksi kuntaa. Pieksämäen lisäksi mukana on Merikarvia.

 

Lisätietoja

Seija Laitinen
nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori
p. 044 0882470, seija.laitinen@pieksamaki.fi

Lisätietoa hankkeesta Sitran hankesivulla.