Kuntakortti tilastotietoa Pieksämäestä

Kuntakortti – Automatisoitu tilannekuva Pieksämäen kaupungin kehityksestä. Kuntakortti on palvelu, joka kokoaa ja visualisoi olennaista tietoa kaupungista joka päivä. Kuntakortti sisältää viimeisimmän tilastotiedon keskeisimmistä aluekehityksen muuttujista.

Oheiseen pdf-dokumenttiin on koottu keskeisiä tilastotietoja, jotka kuvaavat Pieksämäen kehitystä. Tilastotiedot ovat aina ajan tasalla.

Tilastotiedot on jaettu seuraaviin teemoihin:

  • väestö
  • vetovoima
  • työllisyys
  • koulutus ja hyvinvointi
  • yritystoiminta
  • alue- ja kuntatalous

Pieksämäki kuntakortti