Koulukuljetus

 

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km.

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Lisäksi jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.Kuljetuksia koskevia asioita hoitaa liikennesuunnittelija Pasi Haverinen, p. 044 588 2407

Pieksämäen koulukuljetusopas

Kouluvuoroja 11.8.2021 alkaen

Ilmainen matkustus 11.8.2021 alkaen

Koulukuljetushakemus

Koulumatkakustannusten korvaushakemus syyslukukausi 2021

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2022