Koulukuljetus

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km.

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Lisäksi jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. Kuljetuksia koskevia asioita hoitaa liikennesuunnittelija Pasi Haverinen, p. 044 588 2407

Pieksämäen koulukuljetusopas

Kouluvuoroja 8.1.2024 alkaen

Ilmainen matkustus 10.8.2022 alkaen

Koulukuljetushakemus

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2024, (Word)

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2024, (PDF)