Koulukuljetus

 

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km.

Kunta järjestää ilmaisen koulukuljetuksen esioppilaille, 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 3 km sekä 3.-9. vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka on yli 5 km. Lisäksi jos oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen.Kuljetuksia koskevia asioita hoitaa liikennesuunnittelija Pasi Haverinen, p. 044 588 2407

Pieksämäen koulukuljetusopas

Kouluvuoroja 14.5.-30.5.2020

Ilmainen matkustus 8.8.2019 alkaen

Koulukuljetushakemus

Koulumatkakustannusten korvaushakemus syyslukukausi 2019

Koulumatkakustannusten korvaushakemus kevätlukukausi 2020

NYKYISET KOULULAISTEN NÄYTTÖLIPUT OVAT VOIMASSA 9.8.2020 SAAKKA!