Historia

Pieksämäen maisemille luonteenomaisia ovat korkeat moreeniharjanteet, joilla on ollut kiinteää asutusta jo 1400-1500 -luvuilta alkaen. Uusimmat tutkimukset osoittavat täällä olleen yhtäjaksoista asutushistoriaa yli 5000 vuoden ajalta.

Pieksämäen kirkkopitäjä syntyi vuosina 1573-1575. Vanha Pieksämäki oli alueellisesti laaja. Nykyisen kaupungin lisäksi se käsitti lähes kokonaan entisen Haukivuoren sekä pääosan Kangasniemestä ja Suonenjoesta. Voidaan sanoa, että Pieksämäki on ollut Sisä-Savon äiti, joka synnytti seitsemän lasta.

Vuonna 1889 valmistunut Savon rata toi seudulle uutta ilmettä, jota täydensi 1918 käyttöönotettu poikittaisrata. Uuden liikenneyhteydet muokkasivat Pieksämäen kahtia. Aseman seudun ja kirkonkylän taajama-asutus vahvistettiin kauppalaksi 1930. Kaupungiksi Pieksämäki tuli 1962. Vuoden 2007 kuntaliitoksen myötä Pieksämäkeen yhdistyi 2004 perustettu Pieksänmaan kunta. Pieksänmaan muodostivat Pieksämäen maalaiskunta, Jäppilä ja Virtasalmi.

Pieksämäki on hyvin suunniteltu kaupunki, jonka asemakaavan laati Otto-Iivari Meurman. Kaupunkirakenne vaihtelee: on ruutuja, kaarikatuja, puistoja ja puistokatuja. Maamerkkinä harjulla kohoaa vesitorni. Puistot ja viheralueet hallitsevat kaupunkikuvaa. Pieksäjärvi rantapolkuineen muodostaa asukkaille viihtyisän virkistysalueen. Nykyinen kaupunki jatkuu maaseutumaisena kantakaupungin ympärille. Entiset kuntakeskukset Naarajärvi, Jäppilä ja Virtasalmi ovat vireitä yrittämisen ja asumisen keskuksia.