Niinimäen tuulivoimahanke

Niinimäen tuulivoimahanke sijaitsee Pieksämäellä. Hankkeen aiemmista kehitysvaiheista on vastannut Tornator, joka on alueella myös merkittävä maanomistaja. Hankkeen kehitysvastuu on siirtynyt OX2:lle vuoden 2020 lopulla. Hanke käsittää 22 tuulivoimalaa, ja tuulipuisto liitetään sähköverkkoon Fingridin Kauppilan asemalla, jonne sähkö johdetaan 110 kV:n ilmajohdolla.

Hankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 2020. Kaavoitusaineisto on esitetty Pieksämäen kaupungin sivuilla täällä.

Mitä seuraavaksi?

Tuulipuiston rakentaminen käynnistyi joulukuussa 2022 rakennustöiden valmistelulla ja suunnittelulla sekä puustonpoistolla voimajohto- ja hankealueella. Maanrakennustyöt alkoivat maaliskuussa 2023.

Hankkeen infratöistä vastaa Destia, voimajohdon ja sähköaseman rakentamisesta Eltel Networks ja muuntajatoimituksista Tamini Trasformatori S.r.l.

Tuulipuiston arvioidaan valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Ajankohtaiset tiedot hankkeen etenemisestä löydät hankkeen nettisivuilta: https://www.ox2.com/fi/suomi/hankkeet/niinimaki/

Tiedot projektista

Kunta: Pieksämäki
Tuulivoimaloiden määrä: 22
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 250 m
Arvioitu vuosituotanto: yli 400 GWh

Tarjoa yrityksesi palveluja tuulivoimapuiston rakennusaikana

OX2 ja pääurakoitsijat hakevat paikallisia yrityksiä rakennusaikaisiksi yhteistyökumppaneiksi. Tuulivoimapuiston rakennusaikana tarvitaan mm. maanrakennus-, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemus-, liikunta- sekä viihdepalveluja, valokuvaus, kopionti- ja monennuspalveluja sekä pientarvikkeitten toimitusta. Ilmoita kiinnostuksesi tästä.


Lisätietoja

Projektipäällikkö Ville Häkkinen
Projektipäällikkö, OX2
puh. 040 660 7117
ville.hakkinen@ox2.com
Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 Helsinki
www.ox2.com