Niinimäen tuulivoimahanke

Niinimäen tuulivoimahanke sijaitsee Pieksämäellä.

Hankkeen aiemmista kehitysvaiheista on vastannut Tornator, joka on alueella myös merkittävä maanomistaja. Hankkeen kehitysvastuu on siirtynyt OX2:lle vuoden 2020 lopulla. Hanke käsittää enintään 29 tuulivoimalaa, ja tuulipuisto suunnitellaan liitettävän sähköverkkoon Fingridin Kauppilan asemalla, jonne sähkö johdetaan 110 kV:n ilmajohdolla.

Hankkeessa on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuosina 2015–2016. Arviointimenettelyn aineistoon voi tutustua täällä.

Hankkeelle on laadittu osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman vuonna 2020. Kaavoitusaineisto on esitetty Pieksämäen kaupungin sivuilla täällä.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavina vaiheina hankkeen suunnittelussa on tuulimittausten toteuttaminen, tuulivoimaloiden rakennuslupien hakeminen sekä voimajohdon suunnittelu ja luvitus. Alustavan aikataulun mukaan hankkeen rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuosina 2023–2024.

Rakennusluvat ovat vireillä.
Rakennuslupahakemusasiakirjat lausuntoineen ovat vireillä Maankäyttö- ja rakennuslain 132 ja 133 §:n mukaisesti. Rakennuslupakäsittely pyritään saamaan valmiiksi maaliskuussa 2022.

Tiedot projektista

Kunta: Pieksämäki
Tuulivoimaloiden määrä: 29
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus: 235 m
Arvioitu vuosituotanto: 530 GWh

Projektipäällikkö
Kirsi Koivunen
050 354 3287
kirsi.koivunen@ox2.com
OX2
Lapinlahdenkatu 1 C
00180 Helsinki
www.ox2.com