Rakentaminen ja tontit

RAKENTAMISEEN JA KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄÄ NEUVONTAA SAA RAKENNUSVALVONNASTA JA MAANKÄYTÖSTÄ

Rakennusvalvonnan maksut 1.4.2020 alkaen

Maankäytön maksut 1.3.2020 alkaen
Maankäytön palveluista perittävät maksut lukuunottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai  ELY-keskus.