Rakentaminen ja tontit

RAKENTAMISEEN JA KIINTEISTÖIHIN LIITTYVÄÄ NEUVONTAA SAA RAKENNUSVALVONNASTA JA MAANKÄYTÖSTÄ

Maankäytön maksut 1.3.2016 alkaen
Maankäytön palveluista perittävät maksut lukuunottamatta maksuja, joista päättää maanmittauslaitos tai  ELY-keskus.