Rivi- ja kerrostalotontit

VAPAAT RIVI- JA KERROSTALOTONTIT

Vapaita rivi- ja kerrostalotontteja on eri puolilla keskustaajamaa eli kantakaupungin ja Naarajärven alueita. Vapaat rivi- ja kerrostalotontit on esitetty liitteenä olevassa yleiskartassa.

Vapaat asuinkerrostalo-  ja rivitalotontit keskustaajaman alueella