Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksessä on tietoa lupajärjestelmistä sekä rakentamisohjeita
Rakennusjärjestys kertoo lupajärjestelmistä ja antaa ohjeita rakentamisen sijoittumiseen ja ympäristön huomioon ottamiseen.

Rakennusjärjestyksen liitteenä on ohjepiirros risteyksen näkemäalueesta, kartat suunnittelutarvealueista sekä ohjeita rakentamiseen kantakaupungin alueella kaupungin hallinnassa oleville yleisille alueille.

 

Pieksämäen kaupungin rakennusjärjestys_1.1.2007 alkaen.pdf