Tontin hakeminen

KAUPUNGIN VAPAIDEN TONTTIEN JA RAKENNUSPAIKKOJEN HAKEMINEN

Kaupungin jatkuvassa haussa olevia tontteja voi varata/hakea ostettavaksi tai vuokrattavaksi siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Lomake tontin varaamisesta / vuokraamisesta / ostamisesta

Rakennuspaikan voi varata 6 kk ajaksi maksutta, varausaikaa voi jatkaa vuotuista vuokraa vastaavalla maksulla enintään 1 vuodeksi eteenpäin. Varausmaksua ei hyvitetä rakennuspaikan luovutuksen yhteydessä.

Vuokrattu tai myyty tontti tulee rakentaa asemakaavan tai hankkeen edellyttämällä tavalla kolmen (3) vuoden kuluessa luovutuksesta. Muussa tapauksessa se siirtyy takaisin kaupungille.

Rakennuspaikan maaperätutkimuksista ja perustamistavasta vastaa rakentaja. Maaperätutkimukset on suositeltavaa tehdä varausaikana ennen kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Hakemuksen voi palauttaa osoitteeseen kirjaamo@pieksamaki.fi  tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, PL 125, 76101 Pieksämäki.

VOIMASSA OLEVAT MAANVUOKRASOPIMUKSET

Päättyvät vuokrasopimukset voidaan uusia aikaisintaan 10 vuotta ennen vuokrakauden päättymistä. Vuokralaisella on myös mahdollisuus ostaa vuokratontti kesken vuokrakauden tai vuokrasopimuksen päättyessä. Pieksämäen kaupunki tiedottaa vuokralaista 1-2 vuotta ennen vuokrasopimuksen päättymistä vuokrasopimuksen uudistamisesta. Päättyvän maanvuokrasopimuksen uudistamisesta ilmoitetaan siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Lomake vuokratontin ostamisesta / vuokrasopimuksen uusimisesta

Maanvuokrasopimus on mahdollista tehdä myös maanmittauslaitoksen sähköisen Kiinteistövaihdannan palvelun välityksellä.
Lisätietoja Kiinteistövaihdannan palvelun kautta asioinnista:
Ohjeet Pieksämäen kaupungin sähköistä kiinteistövaihdantaa varten – maanvuokrasopimus