Vangasjärven rantatontit

Pieksämäellä Vangasjärven uuden asuntoalueen vapaat tontit kortteleissa 17 ja 18 ovat jatkuvasti haettavissa niin kuin muutkin Pieksämäen kaupungin vapaat tontit.

Vangasjärven uudella asuinalueella on vielä vapaana 6 tonttia, joista 1 on omarantainen. Korttelissa 18 sijaitsevien rantatonttien hinta on 45 000 € / tontti, korttelin 17 tontin 4 hinta on 12 150 € ja tonttien 5 – 8 hinta on 11 140 € / tontti. Korttelin 18 tontit 5,6,7,8 ja 9 on jo myyty tai varattu.

Lisätietoja Pieksämäen kaupungin vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen hakemiseen sekä hakulomake löytyy kaupungin nettisivuilta pieksamaki.fi/asukkaat-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-tontit/tontin-hakeminen/

Liitteenä esite Vangasjärven asuntoalueen haettavissa olevista tonteista.

Tonttiesite

Lisätietoja haettavista tonteista voi tiedustella maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597, anssi.tarkiainen@pieksamaki.fi tai maamittausteknikko Juha Sormuselta, puh. 044 588 2532, juha.sormunen@pieksamaki.fi.

Tonttien esittelyvideo