Maan myynti ja osto

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-ALUEIDEN LUOVUTUS JA HANKINTA

Maan luovutus
Pieksämäen kaupunki myy sekä vuokraa tontteja asumiseen ja yrittämiseen. Tekninen toimi isännöi kaupungin omistamia maa- ja vesialueita sekä näihin liittyviä sopimuksia. Kaupungilla on maaomaisuutta n. 5100 ha, josta metsätalouskäytössä on n. 3000 ha sekä vuokrattuna asuinrakennuspaikoiksi ja yritystoimintaan n. 370 ha.
Pääsääntöisesti maata myydään vain asuin- ja yritysrakentamisen tarpeisiin. Rakennuspaikkoja luovutetaan vuosittain 10 – 20 kpl.

Maan hankinta ja metsätalous
Maata hankittaessa kaupunki pyrkii aina vapaaehtoisiin kauppoihin tai maanvaihtoihin.
Maankäyttöinsinööri neuvoo maanhankintaan ja -luovutukseen liittyvissä asioissa.
Kaavoituspäällikkö hoitaa kaupungin omistamien alueiden metsätalouteen liittyviä asioita.