Talouden tunnusluvut

Talousarvio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja -suunnitelman vuosille 2021-2022. Tuloveroprosentti säilyy entisenä eli 22,00 %, myöskään kiinteistöveroprosentteja ei korotettu. Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat alijäämäiset, vaikka verotulojen ja valtionosuuksien määrä kasvaa vuonna 2020. Tuotot eivät kuitenkaan kata käyttötalouden menoja ja suunnitelman mukaisia poistoja, joten vastuualueilla on talousarvioon tehty talouden tasapainotustoimenpiteitä. Suunnitelmakauden 2020 – 2022 suurimmat investoinnit ovat Etelä-Savon ammattiopiston koulutilojen (6,2 milj. euroa) rakentaminen Hiekanpäähän, kaupungin oma yläkoulu (12,750 milj. euroa) sekä Maaselän päiväkotikoulu (8,1 milj. euroa).

Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2022 (pdf)

Talousarvio vuodeksi 2019  ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020 – 2021 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019 – 2020 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi  2018-2019 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2018 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016 – 2017 (pdf)

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2018 tilinpäätös oli 1,0 milj. euroa alijäämäinen ja tulos oli 2,8 milj. euroa budjetoitua heikompi. Tulokseen vaikuttivat useat eri tekijät. Palvelujen ostot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2 milj. euroa ja henkilöstökulut 1 milj. euroa mm. yleiskorotuksen ja kertaerän vuoksi. Verotulojen määrä pieneni 1,8 milj. euroa ja valtionosuus 1 milj. euroa.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf)

Ostolaskut ovat kuntalaisten katseltavissa osoitteessa Kuntalaskenta Oy,  Lampolahdenkatu 2-4  3. kerros, 76100  PIEKSÄMÄKI. Ajanvaraus puhelimitse 044 799 5234 tai sähköpostitse mirka.valkonen@kuntalaskenta.fi

Laskuja voi katsella kaupungin talouden raportointiohjelmalla, johon annetaan opastus ajanvarauksen tehneille. Mahdolliset lisäkyselyt ostolaskuista esitetään täyttämällä tietopyyntölomake, joka toimitetaan kuntaan ao. vastuuhenkilölle.