Talouden tunnusluvut

Talousarvio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.12.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja -suunnitelman vuosille 2022-2023. Tuloveroprosentti säilyy entisenä eli 22,00 %, myöskään kiinteistöveroprosentteja ei muutettu muun kuin voimaloiden osalta. Talousarvio ja -suunnitelmavuodet ovat alijäämäiset. Tuotot eivät kata käyttötalouden menoja ja suunnitelman mukaisia poistoja, vaikka talouden tasapainotustoimenpideohjelmaa on jatkettu myös taloussuunnitelmakaudelle. Suunnitelmakauden 2021 – 2023 suurimmat investoinnit ovat Maaselän päiväkotikoulun rakentaminen kiinteistöleasingillä (yht. 8,2 milj. euroa), päiväkodin ja koulujen kalustohankinnat uusiin tiloihin (0,8 milj. euroa) ja kunnallistekniikassa korjausinvestointien lisäksi varaus asema-alueen liikenneväylien korjaamiseen (yht. 4,3 milj. euroa 2021-2023), jos tähän myönnetään EU:n avustusta. Vuoden 2021 nettoinvestointimenot ovat 5,5 milj. euroa.

Talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2022-2023 (pdf)

Talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2021-2022 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2019  ja taloussuunnitelma vuosiksi 2020 – 2021 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2018 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2019 – 2020 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi  2018-2019 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2018 (pdf)
Talousarvio vuodeksi 2015 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016 – 2017 (pdf)


Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toiminnallisesti vaikean koronavuoden tilinpäätös muodostui ennakoitua paremmaksi. Vuoden 2020 tilinpäätös oli 5,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se on nykymuotoisen kaupungin toiminnan aikana paras. Vuoden 2020 tulosta paransivat käyttötalouden menojen pienentyminen (1,7 milj. euroa eli 1,2 %) sekä valtionosuuksien kasvu 6,6 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuottoja kertyi 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Verotuloja kertyi 0,4 milj. euroa budjetoitua enemmän kunnan tuloverokertymän sekä yhteisöveron kasvun vuoksi. Koronan vaikutus näkyi mm. toimintojen sulkemisena, etäopetuksena, laboratorio- ja hoitotarvikekustannuksissa ja työmarkkinatuen kasvuna. Toimintatuotoissa korona näkyi asiakasmaksutulojen vähentymisenä sekä opetus- ja kulttuuritoimen maksujen pienentymisenä, kun toimintoja jouduttiin sulkemaan. Isoista investoinneista valmistuivat Hiekanpään koulu, Hiekanpäähän teknologiatalo, Virtasalmen koulu/ryhmis, jätevedenpuhdistamon peruskorjaus ja Keskuskentän liikuntarakennus.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 (pdf)
Arviointikertomus 2020

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 (pdf)
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015 (pdf)

 

Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2020 
Pieksämäen kaupungin ostolaskutiedot vuodelta 2019

Kaupunginhallitus päätti 17.2.2020 (§ 34), että ostolaskut julkaistaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen kaupungin tietoverkossa ensimmäisen kerran vuoden 2019 ostolaskujen osalta ja sen jälkeen vuosittain. Ostolaskudatassa on mukana kaupungin kaikki toimialat. Tiedot sisältävät ostolaskutiedot sekä luottokorttiostotiedot. Aineistossa eivät näy yksityishenkilöt tai toiminimellä laskuttaneet yritykset. Summat sisältävät myös mahdolliset arvonlisäverot. Aineistoon sisältyvät esimerkiksi kunnan käyttötalousmenot, investointimenot ja lainanlyhennykset. Sen sijaan esimerkiksi työntekijöille maksetut palkat eivät näy aineistossa. Aineisto ei sisällä kaupungin sisäisiä ostoja, esim. sisäisiä tilavuokria tai sisäisiä ateria- ja siivouslaskutuksia.

Ostolaskuaineisto sisältää vienneittäin seuraavat saraketiedot: toimittajanumero, toimittajan nimi, laskun päivä, tositenumero, summa, veroton summa, pääkirjatilinumero ja tilin nimi, kustannuspaikan numero ja nimi (tulosyksikkö ja tehtävä/toiminto) sekä toimittajan Y-tunnus. Samalta laskulta voi olla vain yksi vienti tai myös useampia vientejä. Summa-sarakkeella näkyy laskun kokonaissumma, vaikka se olisikin jaettu eri kustannuspaikoille. Veloituslaskut näkyvät laskuaineistossa positiivisina arvoina, kun taasen negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku.

Tiedot mahdollistavat kenelle tahansa kaupungin hankintojen (ostojen) tarkastelun tulosalueittain toimittaja- ja tilitasolla.

Ostolaskuja voi edelleen käydä katsomassa myös Kuntalaskennassa erillisellä ajanvarauksella.

Ostolaskut ovat kuntalaisten katseltavissa osoitteessa Kuntalaskenta Oy, Lampolahdenkatu 2-4, 3. kerros, 76100 PIEKSÄMÄKI. Ajanvaraus puhelimitse 044 799 5234 tai sähköpostitse mirka.valkonen@kuntalaskenta.fi

Laskuja voi katsella kaupungin talouden raportointiohjelmalla, johon annetaan opastus ajanvarauksen tehneille. Mahdolliset lisäkyselyt ostolaskuista esitetään täyttämällä tietopyyntölomake, joka toimitetaan kuntaan ao. vastuuhenkilölle.