Itärata

Itärata on suunnitteilla oleva raideyhteys pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan. Itärata mahdollistaa suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen ja se täydentää Savon radan ja Karjalan radan parantamishankkeita.​ Raideyhteys suunnitellaan kaksiraiteisena ja soveltuvaksi suurnopeusjunien (300 km/h) liikennöintiin.

Itäradan vaikutukset

Itäradan vaikutusalueella asuu noin kaksi miljoonaa suomalaista ja alueella on paljon suurteollisuutta ja sekä kansainvälisiä yhtiöitä. Nopea raideyhteys avaa uusia mahdollisuuksia yrityselämälle, investoinneille, oppilaitoksille, matkailulle sekä toimiville työmarkkinoille. Logistisesti toimiva ja elinvoimainen itäinen Suomi on merkittävä osa koko Suomen turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Lisäksi Itärata yhdistää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raide-, lento- ja meriliikenteen logistista ketjua edistäen samalla EU:n huoltovarmuutta sekä NATOn toimintaedellytyksiä pohjoisessa.

Suunnittelu etenee

Raideyhteyden suunnittelutyö etenee vaiheittain 2030-luvun taitteeseen, ja tavoitteena on liikennöintivalmius 2030-luvun lopulla. Parhaillaan käynnissä on ympäristövaikutusten arviointimenettely sekä alustavan yleissuunnitelman laadinta. Tätä seuraavat vaiheet ovat varsinainen yleissuunnitelma sekä ratasuunnitelma. Lisäksi suunnittelun aikana tehdään useita erilaisia selvityksiä parhaan lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien, kaupunkien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Itärata osana eurooppalaista liikennejärjestelmää

Euroopan Unionin uudessa asetuksessa Itärata on lisätty Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) laajennettuun ydinverkkoon. Asetuksen hyväksyminen vaatii vielä ministerineuvoston ja Euroopan parlamentin virallisen hyväksynnän, ja se tulee voimaan todennäköisesti kesän 2024 aikana. Itäradasta tulee siten tiiviimmin osa ilmastotavoitteita edistävää eurooppalaista liikenneverkkoa.

TEN-T-verkkoon nimetyille hankkeille voi hakea EU:n myöntämää CEF-rahoitusta, joka voisi olla enintään 50 prosenttia Itäradan suunnittelun aikaisista hyväksyttävistä kustannuksista. Itärata on strateginen investointi eurooppalaiseen raideliikenteeseen.

Itärata myös selvittää eurooppalaisen raideleveyden vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Suomessa käytössä oleva raideleveys on lähes yhdeksän senttiä leveämpi kuin Euroopassa yleisimmin käytössä oleva raideleveys.

Itärata Oy

Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella Itärata rakentamisvalmiuteen saakka. Yhtiön omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia.

Lue lisää hankkeesta Itäradan verkkosivulta www.itarata.fi