Uudet tiet

Tiennimistön muutokset

Osoitepäätökset tehdään teknisessä toimistossa. Tieto päätöksestä lähetetään jokaiseen talouteen, jossa osoite muuttuu. Talouksien on itse tehtävä tarvittavat osoitteenmuutokset omiin yhteystietoihinsa. Pieksämäen kaupunki hoitaa osoitteenmuutostiedot virallisiin rekistereihin.

Tien nimen muutoksesta lähetetään kirje tiehoitokunnalle tai tieisännöitsijälle. Tiedotteessa ohjeistetaan tarkemmin tien nimen käyttöönotto.

Uusien tienviittojen pystytys yksityisteillä kuuluu tiekunnille ja asemakaava-alueen kaduilla kaupungille. Yksittäisten kiinteistöjen opasteiden asennus kuuluu kiinteistöjen omistajille.

Ohjeet osoitejärjestelmän maastoonmerkitsemisestä ja kadunnimikilvistä löytyy alla.

Osoitejärjestelmän_merkitseminen_maastoon.pdf
Kadunnimikilpien_asennus.pdf