Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Tekninen lautakunta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan tehtävistä, tekninen lautakunta ratkaisee:

1. vuokralle annetun tontin ja muun alueen vuokrasopimukseen liittyvän asian.
2. vuokratun ja rakennetun omakotitontin myymisen.
3. tontteihin ja yleisiin alueisiin liittyvän tilusjärjestelyasian (alueiden vaihto, myynti, osto ja lunastus).
4. kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallintaan ja ylläpitoon liittyvän asian.
5. tarvittavien maa-alueiden vuokralle ottamisen.
6. liikennejärjestelyjä, pysäköintiä ja liikenteen ohjauslaitteita koskevat asiat.
7. ajoneuvon siirron ja romuajoneuvon hävittämisen.
8. katujen ja yleisten alueiden rakentamisen, lupiin, kunossa- ja puhtaanapitoon liittyvät asiat.
9. toimialaansa kuuluvien taksojen, maksujen, suunnitelmien ja sopimusten hyväksyminen sekä hankintapäätökset talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
10. maa-ainesten ja metsän myyntiä koskevat asiat.
11. kunnan leirintäalueviranomaiselle kuuluvat tehtävät.
12. muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisen.
13. vesihuoltolain mukaan kunnalle kuuluvat kehittämisasiat.
14. maankäyttö- ja rakennuslain 13 A luvun mukaiset hulevesiviranomaisen asiat.
15. tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennuslupaviranomaisena, vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt asiat, jotka lain mukaan voidaan siirtää toiselle viranomaiselle eikä niiden osalta ole rajattu päätösvaltaa hallintosäännöllä.
16. rakentamisohjeiden antamisen.
17. yksityistieavustusten ja A. Häyrisen uudisrakennusrahaston avustusten jakamisen.
18. yksityistielainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvat tiehallintoviranomaisen asiat.
19. korjausavustusten valvontaan liittyvät asiat
20. kaupungin omistamien rakennusten ja huoneistojen hallintaan, vuokraamiseen ja ylläpitoon liittyvät asiat. Kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisten rakennushankkeiden rakennuttamiseen liittyvät tehtävät
21. ruoka- ja siivouspalveluihin ja kaupungin vastuulla olevaan lämpölaitostoimintaan liittyvät asiat.
22. kunnan öljyvahinkojen torjunnasta annetussa laissa jälkitorjuntaviranomaiselle kuuluvat asiat.
23. jätehuollon järjestämiseen liittyvät asiat. Savo-Pielisen jätelautakunta vastaa viranomaisena jätehuollon järjestämisestä ja Keski-Savon Ympäristölautakunta jätehuollon valvonnasta sopimusten perusteella. Tekninen lautakunta vastaa kunnan vastuulle kuuluvista muista jätehuollon tehtävistä.
24. kunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. Kunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojelutehtävät Pieksämäen kaupunki ostaa sopimuksen perusteella Leppävirran kunnalta. Toiminta on organisoitu Leppävirran kunnan organisaatioon kuuluvan Keski-Savon Ympäristölautakunnan alaisuuteen.
25. kunnan vastuulle kuuluvat pelastustoimen tehtävät. Pieksämäen kaupunki ostaa sopimukseen perustuen Mikkelin kaupungin ylläpitämältä Etelä-Savon pelastuslaitokselta kunnan vastuulle kuuluvat pelastustoimen tehtävät. Toiminta on organisoitu Mikkelin kaupungin pelastuslautakunnan alaisuuteen.

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA V. 1.6.2017 – 31.5.2021

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Puheenjohtaja
Heikki Häkkinen, kesk.
Iivontie 100
77120 Venetmäki
p. 044 336 9082
heikki.hakkinen@venetmaki.fi
Jouni Tikkanen, kesk.
Riihitie 43
77380 Kantala
p. 040 418 1595
jouni.tikkanen@suomi24.fi
Varapuheenjohtaja
Arto Kärki, demarit
Pienolantie 18
76150 Pieksämäki
p. 0400 768 033
arto.karki@pp.inet.fi
Tuomo Kaupppinen, kd
Rajamäentie 3 A 1
76850 Naarajärvi
p. 0400 139 530
tjkauppinen@gmail.com
Kalevi Kaasinen
p. 0500 348 488
kalevi.kaasinen@gmail.com
Aki Pomell, kesk.
p. 040 834 1534
aki.pomell@gmail.com
Suhonen Leena, kesk.
Jäppiläntie 891
77570 Jäppilä
p. 050 340 2466
Sanna Hirvonen, kesk.
Pirttimäentie 423 C
76150 Pieksämäki
p. 0400 539 222
sanna.p.hirvonen@gmail.com
Mirja Loponen, kesk.
Kiskokatu 1 C 11
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 040 545 8410
mirjakloponen@gmail.com
Kaija Turunen, kesk.
kaijal49@gmail.com
Päivi Koukonen, vas.
p. 0400 616 279
paivi.koukonen@gmail.com
Päivi Kovanen, kd
Jaakko Heinonen, vihr. Mika Venäläinen, vihr. (sit.)
mika.venalainen@wippies.com
Mervi Ikävalko, sos.dem. Kati Romo, sos.dem.
kati.romo@hotmail.com
Kimmo Immonen, ps
p. 0400 820 308
kimmo.immonen@ktiurakointi.fi
Jari Rajapolvi, ps
Järvisuomentie 80
76150 Pieksämäki
p. 040 815 3639
rajapolvi@gmail.com
Pauli Hellberg, kok.
p. 0500 653 215
Timo Taavitsainen, kok.
Keskuskatu 17-19 A
76100 Pieksämäki
p. 040 811 6926, 0400 408 897
timo.taavitsainen@hotmail.fi
Mari Blommendahl, kok.
Pirttimäenkatu 35
76150 PIEKSÄMÄKI
p. 040 519 9555
mari.blommendahl@pieksamaenkokoomus.fi
Riikkaliina Laulainen, kok. (sit.)
riikkaliina.laulainen@pieksamaenkokoomus.fi