Tekninen lautakunta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan tehtävistä, tekninen lautakunta ratkaisee:

1. vuokralle annetun tontin ja muun alueen vuokrasopimukseen liittyvän asian.
2. vuokratun ja rakennetun omakotitontin myymisen.
3. tontteihin ja yleisiin alueisiin liittyvän tilusjärjestelyasian (alueiden vaihto, myynti, osto ja lunastus).
4. kaupungin omistamien maa- ja vesialueiden hallintaan ja ylläpitoon liittyvän asian.
5. tarvittavien maa-alueiden vuokralle ottamisen.
6. liikennejärjestelyjä, pysäköintiä ja liikenteen ohjauslaitteita koskevat asiat.
7. ajoneuvon siirron ja romuajoneuvon hävittämisen.
8. katujen ja yleisten alueiden rakentamisen, lupiin, kunossa- ja puhtaanapitoon liittyvät asiat.
9. toimialaansa kuuluvien taksojen, maksujen, suunnitelmien ja sopimusten hyväksyminen sekä hankintapäätökset talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti.
10. maa-ainesten ja metsän myyntiä koskevat asiat.
11. kunnan leirintäalueviranomaiselle kuuluvat tehtävät.
12. muiden kuin vaikutuksiltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisen.
13. vesihuoltolain mukaan kunnalle kuuluvat kehittämisasiat.
14. maankäyttö- ja rakennuslain 13 A luvun mukaiset hulevesiviranomaisen asiat.
15. tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennuslupaviranomaisena, vastaa maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt asiat, jotka lain mukaan voidaan siirtää toiselle viranomaiselle eikä niiden osalta ole rajattu päätösvaltaa hallintosäännöllä.
16. rakentamisohjeiden antamisen.
17. yksityistieavustusten ja A. Häyrisen uudisrakennusrahaston avustusten jakamisen.
18. yksityistielainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvat tiehallintoviranomaisen asiat.
19. korjausavustusten valvontaan liittyvät asiat
20. kaupungin omistamien rakennusten ja huoneistojen hallintaan, vuokraamiseen ja ylläpitoon liittyvät asiat. Kaupunginvaltuuston hyväksymän investointiohjelman mukaisten rakennushankkeiden rakennuttamiseen liittyvät tehtävät
21. ruoka- ja siivouspalveluihin ja kaupungin vastuulla olevaan lämpölaitostoimintaan liittyvät asiat.
22. kunnan öljyvahinkojen torjunnasta annetussa laissa jälkitorjuntaviranomaiselle kuuluvat asiat.
23. jätehuollon järjestämiseen liittyvät asiat. Savo-Pielisen jätelautakunta vastaa viranomaisena jätehuollon järjestämisestä ja Keski-Savon Ympäristölautakunta jätehuollon valvonnasta sopimusten perusteella. Tekninen lautakunta vastaa kunnan vastuulle kuuluvista muista jätehuollon tehtävistä.
24. kunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät. Kunnan vastuulle kuuluvat ympäristönsuojelutehtävät Pieksämäen kaupunki ostaa sopimuksen perusteella Leppävirran kunnalta. Toiminta on organisoitu Leppävirran kunnan organisaatioon kuuluvan Keski-Savon Ympäristölautakunnan alaisuuteen.
25. kunnan vastuulle kuuluvat pelastustoimen tehtävät. Pieksämäen kaupunki ostaa sopimukseen perustuen Mikkelin kaupungin ylläpitämältä Etelä-Savon pelastuslaitokselta kunnan vastuulle kuuluvat pelastustoimen tehtävät. Toiminta on organisoitu Mikkelin kaupungin pelastuslautakunnan alaisuuteen.


Tekninen lautakunta 1.8.2021 – 31.5.2025

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Puheenjohtaja Timo-Juhani Liukkonen, kesk. Jukka Hynönen, kesk.
Varapuheenjohtaja Ville Kiiveri, kok. Tero Tujunen, kok.
Jani Hirvonen, kesk. Eero Nykänen, kesk.
Aleksis Laurila, SDP Mika Tinakari, SDP
Leena Suhonen, kesk. Helena Puranen, kesk.
Outi Rissanen, kok. Jaana Väisänen, kok.
Kati Romo, SDP Liisa Ruokoselkä, SDP
Jorma Karjalainen, vihr. Ida Béharic, vihr.
Mirja Loponen, kesk. Anne-mari Väisänen, kesk.
Kimmo Immonen, PS Kari Hintikka, PS/KD
Eija Niskala, PS Jehki Kimonen, PS

Yhteystietohaku
Valitse kohdasta ”toimielinten kokoonpanohaku” alasvetovalikosta toimielin ja kausi, jota haluat tarkastella ja paina ”hae kokoonpano”. Voit myös hakea luottamushenkilöitä aakkosittain tai puolueittain.

Kokousaikataulut