Jyväskylä – Pieksämäki perusparannus

Tasoristeysturvallisuuden parantaminen rataosuudella Jyväskylä–Pieksämäki, ratasuunnitelma; Pieksämäki

Suunnitteluhankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä Jyväskylän, Laukaan, Hankasalmen ja Pieksämäen kuntien alueilla. Tasoristeysten poistoja varten suunnitellaan uudet korvaavat tieyhteydet sekä ali- ja ylikulkusillat.

Suunnittelun eteneminen

Suunnitteluvaihe on oikea aika perehtyä ja vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin sekä tuoda esiin suunnitelman viimeistelyyn mahdollisesti vaikuttavia tietoja paikallisista olosuhteista. Suunnittelun aikaisessa vuorovaikutuksessa esitellään suunnitelman luonnoksia ja suunnitelmaratkaisuja. Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa palautetta sekä esittää kysymyksiä. Luonnosten esittelyn jälkeen saadut palautteet ja kysymykset käydään läpi ja suunnitelma viimeistellään. Tämän jälkeen valmis suunnitelma asetetaan nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta virallinen muistutus.

Arvio seuraavan vaiheen alkamisesta

Suunnitelma asetetaan nähtäville arviolta keväällä 2024.


Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ja aikataulut

Voit osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin, tutustua suunnittelu- ja esittelyaineistoihin sekä jättää palautteen tai kysyä hankkeesta. Osallistumalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

Kysymykset ja palautteet toivotaan esitettävän 22.10.2023 mennessä. 


Palautelomake ja lisätietoa hankkeesta.


Tulevat vuorovaikutustilaisuudet

Verkkotilaisuus: Keskiviikko 27.09.2023 klo 18:00-20:00

Jyväskylä-Pieksämäki perusparannushankkeen vuorovaikutustilaisuus, yleinen hanke-esittely

Liity tilaisuuteen: Tilaisuuden liittymislinkki julkaistaan täällä kaksi (2) tuntia ennen tilaisuuden alkua ja poistetaan tilaisuuden jälkeen.

Yleisötilaisuus järjestetään suorana verkkotapahtumana ja sen liittymislinkki toimii Internet-selaimella tietokoneella tai mobiililaitteella.

Lisätiedot: Verkkotilaisuus tallennetaan. Tilaisuuden tallenne ja esittelyaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen hankkeen verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus: Maanantai 02.10.2023 klo 18:00-20:00

Pieksämäen vuorovaikutustilaisuus

Paikka: Virastotalo Kanttila, Kanttila-sali

Osoite: Vilhulantie 5, 76820 Naarajärvi

Lisätiedot: Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/4D44D41F32A213BA

Esittelyaineisto ja suunnitelmaluonnokset

Aineistot ja luonnokset julkaistaan mahdollisimman pian.

Muut esittelymateriaalit

Suunnitelmaluonnokset julkaistaan mahdollisimman pian. Hankkeen verkkosivuilta löytyy lisätietoa hankkeesta.

https://vayla.fi/jyvaskyla-pieksamaki-perusparannus


Lisätietoja

Maija Lavapuro
puh. 0295343382
maija.lavapuro[at]vayla.fi (Väylävirasto)


Kutsu vuorovaikutukseen