Etelä-Savon hyvinvointialue

Ajankohtaista / 30.11.2022

Etelä-Savon hyvinvointialue myöntää harkinnanvaraisia avustuksia hyvinvointialueella toimiville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Harkinnanvaraisia avustuksia vastikkeelliseen toimintaan myönnetään järjestöille, yhdistyksille tai säätiöille, jotka toimivat Etelä-Savon hyvinvointialueella. Hyvinvointialue avustaa niitä järjestöjä, jotka monipuolistavat ja vahvistavat hyvinvointialueen lakisääteistä tehtävää sekä tarjoavat vaihtoehdon sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen lisäksi. Järjestöt kehittävät tarve- ja ihmislähtöistä tukea. Tarkemmat tiedot avustusperusteista löydät Eloisan järjestöavustusmallista vuodelle 2023, joka on luettavissa tästä. Avustuksia vuodelle 2023... Lue lisää

Ajankohtaista / 25.05.2022

Arviointi vuoden 2021 perhekeskustoiminnasta valmistunut – perheiden kyselyyn huikeat 582 vastausta

Perhekeskustoiminnan tavoitteena on edistää ja lisätä perheiden arjen sujuvuutta ja hyvinvointia. Perhekeskus muodostuu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien tahojen kuten kunnan, sosiaali- ja terveyspalveluiden, järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten lapsiperhetoimijoiden yhteisesti tuottamista palveluista ja tukiverkostoista.    Etelä-Savon perhekeskus muodostuu kunnissa sijaitsevista kohtaamispaikoista, palvelut yhteen kokoavista perhekeskuksista kuten Perhetalo (Mikkeli), Perheiden talo (Pieksämäki) ja perhepalvelukeskus... Lue lisää

Ajankohtaista / 21.02.2022

Etelä-Savon hyvinvointialue: Essoten ja Sosterin hallitukset tapasivat etänä − lähenevä yhteistyö koetaan tarpeelliseksi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten hallitukset ja valtuustojen puheenjohtajat tapasivat yhteisessä etätilaisuudessa. Tapaamisen tavoitteena oli yhteistyön ja yhteisen keskustelun vahvistaminen, samalla kun matkataan uudelle Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Jo parhaillaan kuntayhtymät tekevät yhteistyötä esimerkiksi talouden tehostamisessa. Yhteisvoimin valmistelluilla toimenpiteillä on yhteinen tavoite; talouden tasapainottaminen vuoden 2022 aikana niin, että Etelä-Savon... Lue lisää

Ajankohtaista / 02.02.2022

Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä oli esillä aluevaltuuston ensimmäinen kokous ja erityisesti hallintosääntö

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) tutustui myös osallisuuden valmisteluun ja valmisteli vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston perustamista. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 1.3.2022 klo 12 etäkokouksena. Ensimmäinen, uuden toimielimen kokous on historiallinen tapahtuma. Vate kokoaa asialistan ja tekee esitykset aloittavalle aluevaltuustolle, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Saara Tavi Aluevaltuusto päättää ensimmäisessä... Lue lisää

Ajankohtaista / 27.01.2022

Aluevaalien tulos on vahvistettu

Etelä-Savon aluevaalilautakunta on 26.1.2022 vahvistanut 23.1.2022 toimitettujen aluevaalien tuloksen. Kunnat ovat laskeneet vaalituloksen sekä ennakkoäänten, että vaalipäivänä annettujen äänten osalta ja suorittaneet äänten tarkistuslaskennan. Kuntien keskusvaalilautakunnat ovat vahvistaneet äänimäärät ja ilmoittaneet ne aluevaalilautakunnalle vaalitietojärjestelmän kautta. Aluevaalilautakunnan tehtävänä oli arpoa ehdokkaiden välinen järjestys tilanteissa, joissa äänimäärät olivat yhtä suuret. Valittavien aluevaltuutettujen osalta arvottiin Keskustapuolueen ehdokkaiden... Lue lisää

Ajankohtaista / 24.01.2022

Enonkoski voitti aluevaalien torikahvihaasteen

Etelä-Savon hyvinvointialueella sijaitseva Enonkoski on voittanut aluevaaleissa neljän hyvinvointialueen välillä kisatun äänestyshaastekilpailun.  Pohjois-Karjalan hyvinvointialue haastoi marraskuussa savolaiset kisaamaan korkeimmasta äänestysprosentista, ja Etelä-Karjalakin liittyi mukaan haasteeseen. Aluevaalien korkein äänestysaktiivisuus oli Etelä-Savossa, jossa 48,1 prosenttia äänioikeutetuista kävi vaaliuurnilla. Toiseksi ylsi Etelä-Karjalan hyvinvointialue 46,3 prosentilla ja kolmas oli Pohjois-Savo 45,9 prosentilla. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue jäi neljänneksi äänestysprosentin ollessa... Lue lisää