Arkisto huhtikuu 2015

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: KAARITIE, KORTTELI 593-4-52, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 29 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutos koskee 4. kaupunginosan (Länsirinne) korttelin 52 tontteja 9 ja 10. Asemakaavamuutoksella muodostuu 4. kaupunginosan korttelin 52 kaavatontit 14 ja 15 sekä katualuetta muuttamalla tonttien 9 ja 10 Kaaritielle johtavat sisäiset kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. Tonttien käyttötarkoitus pysyy samana teollisuus-  ja liikerakennusten korttelialueena (TL)... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: HARJUKATU 41, TONTTI 593-2-16-15, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 30 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutosalue, tontti 593-2-16-15, sijaitsee Kontiopuistossa osoitteessa Harjukatu 41 ja sen pohjoispuolella on Kaakinmäenkadun varrella huoltamo, etelä- ja itäpuolella on omakotialuetta. Asemakaavamuutos mahdollistaa sen, että tontille voidaan rakentaa rivitalo, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin (AP). Tontin rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan korttelin yleistä aluetehokkuutta. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_12_Harjukatu... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.04.2015

Asemakaava: JOROISTENTIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS

Joroistentien alueen asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 31 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen rautatien itäpuoleisen osan kaupunkikuvaa ja toimintoja. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan rautatieaseman ympäristön kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavamuutos 2012 sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö 2012. Asemakaavamuutos_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_voimaantulokuulutus Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavakartta Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavaselostus  ... Lue lisää