Asemakaava: KAARITIE, KORTTELI 593-4-52, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 29 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015.

Asemakaavamuutos koskee 4. kaupunginosan (Länsirinne) korttelin 52 tontteja 9 ja 10. Asemakaavamuutoksella muodostuu 4. kaupunginosan korttelin 52 kaavatontit 14 ja 15 sekä katualuetta muuttamalla tonttien 9 ja 10 Kaaritielle johtavat sisäiset kulkuyhteydet yleiseksi katualueeksi. Tonttien käyttötarkoitus pysyy samana teollisuus-  ja liikerakennusten korttelialueena (TL) pinta-alojen ja rakennusoikeuksien hieman laskiessa. Asemakaavamuutokseen sisältyy tonttijako.

Asemakaavamuutos_593_Ak_4_11_Kaaritie_voimaantulokuulutus
Asemakaavamuutos_593_Ak_4_11_Kaaritie_kaavakartta
Asemakaavamuutos_593_Ak_4_11_kaavaselostus liitteineen