Arkisto maaliskuu 2005

Valmiit kaavat / 15.03.2005

Yleiskaava: SORSAVEDEN, SYVÄNSIN JA SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 28. Kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2005 § 144 rantaosayleiskaava on tullut voimaan oikeusvaikutteisena muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan. Kuopion hallinto-oikeuden 17.7.2006 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 9.1.2008 tekemien päätösten mukaan Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa... Lue lisää