Yleiskaava: SORSAVEDEN, SYVÄNSIN JA SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

 

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava

Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 28.

Kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2005 § 144 rantaosayleiskaava on tullut voimaan oikeusvaikutteisena muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan.

Kuopion hallinto-oikeuden 17.7.2006 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 9.1.2008 tekemien päätösten mukaan Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa muilta osin paitsi tilan Majoinlahti, 593-439-5-9 (aiemmin Maijootlahti, 184-402-5-9), eteläisimmän rakennuspaikan osalta.

 

Sorsavesi, kaavakartta 

Suontee, kaavakartta

Syvänsi, kaavakartta

Kaavamerkinnät, Sorsavesi, Syvänsi, Suontee