Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 10.06.2024

Yleiskaava: PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA Pyhäjärven rantaosayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä keväällä 2023. Seuraavaksi kaavahanke etenee luonnosvaiheeseen, joka on teknisen lautakunnan käsiteltävänä 13.6.2024. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat Pieksämäen kaupungin alueella olevat Pyhäjärven, Venetekemän, Iso Kaatluoman ja Iso-Perkain ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt. Rantaosayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja loma-asutuksen määrä,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 10.06.2024

Asemakaava: RATAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Ratakadun asemakaavan muutos Ratakadun asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa, ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos olivat julkisesti nähtävillä keväällä 2024. Seuraavaksi kaavan suunnittelu etenee ehdotusvaiheesen, joka on teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä 13.6.2024. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen rautatieaseman itäpuolella sijaitsevalle rautatiealueelle. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Ratakadun varrella, kiinteistöllä 593-871-12-6. Kaava-alueen pinta-ala on... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 21.05.2024

Yleiskaava: LAMUSTENMÄEN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA

Tuulikolmio on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Pieksämäen kaupungille, jonka tekninen lautakunta on hyväksynyt 11.5.2023 § 49. Alueelle on suunnitteilla viiden tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Toteutuessaan hankkeen kokonaisnimellisteho olisi noin 35 MW. Tuulivoimaloiden tarkka sijainti ja tyyppi varmistuu luontoselvityksien ja tuulimittauksen valmistuttua. Kaavoituksen aloitusvaiheessa arvioitu voimalan nimellisteho on 6-7 MW / voimala ja enimmäiskorkeus 250 metriä. Voimalatyyppi... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 26.03.2024

Yleiskaava: SARVIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä asetuksen 30 §:n mukaisesti 4.4. – 6.5.2024 välisen ajan. Aineistoon voi tutustua Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilassa, 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki sekä myös... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 26.03.2024

Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

Sarvikankaan ranta-asemakaavan kumoaminen Sarvikankaan ranta-asemakaavan kumoaminen on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 4.4.2024 – 6.5.2024 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 26.03.2024

Asemakaava: RANTA-ASEMAKAAVOJEN OSITTAINEN KUMOAMINEN ISO-LAHNASEN OSALTA

Eräiden Metsähallituksen ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen Iso-Lahnasen järven osalta on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 4.4.2024 – 6.5.2024 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi ja Poleenin kirjastossa, Savontie 13, Pieksämäki. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 6.5.2024 klo... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 31.10.2023

Yleiskaava: TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS Keskusta-alueen Tahinniemen ja Länsiväylän alueita koskevan strategisen osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 31.10.2023 – 4.12.2023 välisen ajan tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 4.12.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 27.03.2023

Asemakaava: KUUSITIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kuusitie 41 asemakaavan muutos Kuusitie 41 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 1.4.2023 -2.5.2023 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 2.5.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki. Asemakaavan muutos... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 09.06.2022

Asemakaava: HIEKANPÄÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hiekanpäänniemen asemakaavan muutos on tullut vireille ja tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.6.2022 § 83 asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 14.6.2022 -12.8.2022 väliselle ajalle. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 14.6-1.7 ja 25.7-12.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, 4.7-22.7 välisen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 18.11.2021

Asemakaava: JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jäppilän taajaman asemakaavan muutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai... Lue lisää