Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 20.02.2023

Yleiskaava: SARVIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavan vireilletulo sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelma ovat teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä 23.3.2023. Sarvikankaan Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta kaava-alueelle. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa max. 32 tuulivoimalan ja niihin liittyvien yhdys- ja huoltoteiden sekä sähköaseman ja maakaapeleiden rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 20.02.2023

Asemakaava: TUOPUN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen vireilletulo on teknisen lautakunnan kokouksessa käsiteltävänä 23.3.2023. Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Kaavahankkeen aluerajaus on nähtävillä kaavoitusesityksessä. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopon alueella. Kaavahankeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 02.01.2023

Asemakaava: KUKKAROMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.12.2022 §143 asettaa Kukkaromäen alueen asemakaavamuutoksen  kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 9.1.2023 -10.2.2023 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 10.2.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 02.01.2023

Asemakaava: KUUSITIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 15.12.2022 §144 asettaa Kuusitie 41 asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 9.1.2023 -10.2.2023 väliseksi ajaksi. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 10.2.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 12.12.2022

Yleiskaava: TAHINIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

TAHINIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 16.11.2022 §130 asettaa keskusta-alueen strategisen osayleiskaavamuutoksen kaavaluonnoksen koskien Tahiniemen ja Länsiväylän alueita julkisesti nähtäville 12.12.2022 -13.1.2023 väliseksi ajaksi. Aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Kaavaluonnosta esitellään myös erillisessä yleisötilaisuudessa Kanttila-salissa ke 14.12.2022 klo 17.00... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 09.06.2022

Asemakaava: HIEKANPÄÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hiekanpäänniemen asemakaavan muutos on tullut vireille ja tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.6.2022 § 83 asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 14.6.2022 -12.8.2022 väliselle ajalle. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 14.6-1.7 ja 25.7-12.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, 4.7-22.7 välisen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.02.2022

Yleiskaava: PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA Pyhäjärven rantaosayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.3.2022 – 31.3.2022 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.3.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 18.11.2021

Asemakaava: JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jäppilän taajaman asemakaavan muutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 18.11.2021

Asemakaava: TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tapparakatu 1-3 asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 28.06.2019

Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

  HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin... Lue lisää