Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 19.02.2024

Asemakaava: RATAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Ratakadun asemakaavan muutos Ratakadun asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat teknisen lautakunnan käsiteltävänä 22.2.2024. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen rautatieaseman itäpuolella sijaitsevalle rautatiealueelle. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Ratakadun varrella, kiinteistöllä 593-871-12-6. Kaava-alueen pinta-ala on 7150 m2. Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa kaavan mukainen rautatiealue (LR) puistoalueeksi (VL),... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 12.02.2024

Asemakaava: TUOPUN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä kesällä 2023, jonka jälkeen se on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopun alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopun alueella. Lisätietoja kaavahankkeesta antaa... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 31.10.2023

Yleiskaava: TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS

TAHINNIEMI – LÄNSIVÄYLÄ OSAYLEISKAAVAMUUTOS Keskusta-alueen Tahinniemen ja Länsiväylän alueita koskevan strategisen osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 31.10.2023 – 4.12.2023 välisen ajan tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 4.12.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 24.04.2023

Yleiskaava: SARVIKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN OSAYLEISKAAVA

Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava Sarvikankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 27.4 – 29.5.2023 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Kaavahankkeesta sekä siihen liittyvästä YVA-ohjelmasta järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista saada lisätietoja.... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 27.03.2023

Asemakaava: KUUSITIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kuusitie 41 asemakaavan muutos Kuusitie 41 asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 1.4.2023 -2.5.2023 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 2.5.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki. Asemakaavan muutos... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 09.06.2022

Asemakaava: HIEKANPÄÄNNIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Hiekanpäänniemen asemakaavan muutos on tullut vireille ja tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 2.6.2022 § 83 asettaa sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 14.6.2022 -12.8.2022 väliselle ajalle. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla, sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, Vilhulantie 5, Naarajärvi, 14.6-1.7 ja 25.7-12.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, Savontie 13, 4.7-22.7 välisen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 23.02.2022

Yleiskaava: PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA Pyhäjärven rantaosayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.3.2022 – 31.3.2022 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.3.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 18.11.2021

Asemakaava: JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jäppilän taajaman asemakaavan muutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 18.11.2021

Asemakaava: TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TAPPARAKATU 1-3 ASEMAKAAVAN MUUTOS Tapparakatu 1-3 asemakaavan muutoksen kaavaluonnos on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan. Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125,... Lue lisää

Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat / 28.06.2019

Asemakaava: HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ

  HIIDENLAHDEN ASEMAKAAVA, JÄPPILÄ Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta on, tehdyn aloitteen pohjalta, päättänyt kokouksessaan 9.10.2018 käynnistää asemakaava-alueen laajennuksen Jäppilän Hiidenlahden alueelle. Teknisen lautakunnan kokouksessa 25.6.2019 on ollut käsiteltävänä aluerajaukseltaan tarkentuneen Hiidenlahden asemakaavan laatiminen sekä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Hiidenlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.8. – 2.9.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin... Lue lisää