Asemakaava: JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

JÄPPILÄN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Jäppilän taajaman asemakaavan muutos on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 22.11.2021 – 22.12.2021 välisen ajan.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.12.2021 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Jäppilän taajamaan. Jäppilä sijaitsee n. 20 km päässä Pieksämäen keskustaajamasta. Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan nykyisen Jäppilän taajaman asemakaava-alueen sekä laajennusalueen Hiidenlahdessa (n. 1,2 ha). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 70 ha. Asemakaava rajautuu vesistöihin Heikinlampi, Ahvenlampi, Hiidenlampi ja Syvänsi.

Pieksämäen alueen palvelu- ja väestörakenteen muuttumisen myötä on syytä ottaa tarkasteluun taajamien asemakaavojen ajantasaisuus. Kaavamuutoksessa osoitetaan riittävät tonttivarannot eritoimintojen kehittämiseksi pitkällä aikavälillä. Kaavan yhteydessä selvitetään kaavamuutosalueen kulttuuriympäristöarvot, luonto- ja maisema-arvot sekä maantiealueiden meluarvot.

Lisätietoja Jäppilän taajaman asemakaavamuutoksesta antavat:
Projektipäällikkö Timo Leskinen / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680
Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen / Pieksämäen kaupunki,  puh. 044 588 3223

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1: Ote asemakaavayhdistelmästä