Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 18.03.2024

Asemakaava: TUOPON ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN

Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaisen kumoamisen kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.3.2024 § 5. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.4.2024. Metsähallitus kiinteistökehitys kiinteistönomistajana esittää Pieksämäen kaupungille Tuopon alueen ranta-asemakaavan osittaista kumoamista kiinteistön 593-421-2-78 alueelta. Ranta-asemakaavan kumoamisen myötä Pyhityn alueen rantaosayleiskaavaan osoitetut 5 uutta rakennuspaikkaa voitaisiin toteuttaa Tuopon alueella. Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vt. tekninen johtaja, puh. 044 588... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.09.2023

Asemakaava: KUKKAROMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kukkaromäen alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2023 37 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 2.11.2023. Asemakaavan muutos koskee Kukkaromäen (12) kaupunginosan kortteleita 1-44, sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajamaan, Kukkaromäen kaupunginosaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 km päässä Pieksämäen keskustasta koilliseen. Suunnittelu-alue on pääosin asuinaluetta, joka rajautuu tie-... Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.12.2022

Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Pertinkujan alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022 67 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 22.12.2022. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavalla suojellaan seitsemän rakennusta,... Lue lisää

Valmiit kaavat / 06.06.2022

Yleiskaava: PYHITYN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan kaavaehdotus on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.6.2022 36 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 25.8.2022. Pyhityn alueen rantaosayleiskaavan alue käsittää Pyhityn, Heiniön, Ruokojärven, Suuri-Läänän ja Kukkarojärven ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt Hautonen, Iso-Tuoppu, Kaatronlampi, Kailampi, Kostiaisenlampi, Mannisenlampi, Mustalampi, Mustonen, Pieni-Läänä, Pieni-Tuoppu, Pyijy, Rikolampi, Ruskeinen, Saarilampi, Säälampi, Valkeinen ja Yölampi. Rantaosayleiskaava laaditaan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 02.05.2022

Asemakaava: VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIRTASALMEN TAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS  Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2.5.2022 § 24 Virtasalmen taajaman asemakaavamuutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 16.6.2022. Asemakaavamuutos laaditaan Virtasalmen taajamaan, joka sijaitsee noin 26 km päässä Pieksämäen kaupungin ydinkeskustasta. Suunniteltu asemakaavan muutos koskee koko nykyistä Virtasalmen taajaman asemakaavoitettua aluetta. Virtasalmen taajaman asemakaavoissa on runsaasti toteutumatta jääneitä alueita. Pieksämäen alueen palvelu- ja... Lue lisää

Valmiit kaavat / 13.12.2021

Asemakaava: LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS

LINNATIE 20-22 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 13.12.2021 § 112 Linnatie 20-22 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.1.2022. Asemakaava laaditaan Pieksämäen kaupungin Naarajärven taajaman länsiosassa sijaitsevalle teollisuusalueelle. Alue on noin kahdeksan kilometrin päässä ydinkeskustasta. Suunnittelualue käsittää kiinteistö 593-402-9-110 ja osa kiinteistöstä 593-435-9-103. Alue rajautuu Linnatiehen, Lampitiehen, Jyväskyläntiehen, Vilhulantiehen, Sirutiehen sekä kortteleita 408... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.09.2021

Asemakaava: KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90)

KOUKKULAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS (593-415-2-90) Koukkulahden ranta-asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 § 82. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2021. Ranta-asemakaavamuutoksen alue sijaitsee Pieksämäen luoteisosassa Ahveninen-järven rannalla, valtatien 9 läheisyydessä, ja se koskee tilaa 593-415-2-90. Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Koukkulahden ranta-asemakaavan rakennuspaikkaa, muuttaa käyttötarkoitusta sekä nostaa rakennusoikeutta pinta-alan suurentamisen suhteessa. Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä,... Lue lisää

Valmiit kaavat / 27.09.2021

Asemakaava: TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

TAHINIEMEN RANTA-ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS Tahiniemen ranta-alueen asemakaavamuutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 27.9.2021 § 81. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2021. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin Tahiniemen kaupunginosaan, ydinkeskustan pohjoispuolella olevalle Pieksäjärven ranta-alueelle, kortteleihin 1, 2, 12, 20, 46, 47, 48, 49 ja osaan korttelia 16 sekä näihin liittyville puisto-, katu-, uimaranta-, venevalkama- ja vesialueille. Suunnittelualue käsittää... Lue lisää

Valmiit kaavat / 07.06.2021

Asemakaava: VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS

VILHULANTIE 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 35 Vilhulantie 1 asemakaavan muutoksen. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021. Asemakaavan muutos koskee Pieksämäen kaupungin 20. kaupunginosan korttelin 96 tonttia 3 (osa kiinteistöstä 593-435-3-169). Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa asemakaavan mukainen autopaikkojen korttelialue (LPA) toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Suunnittelualue sijaitsee Pieksämäen kaupungin Naarajärven palvelukeskittymän alueella. Alue... Lue lisää

Valmiit kaavat / 07.06.2021

Asemakaava: TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET

TUKIKOHDANTIE 14 JA VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 12 ASEMAKAAVAN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.6.2021 § 37 Tukikohdantie 14 ja Vanha Jyväskyläntie 12 asemakaavan muutokset. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 5.8.2021. Asemakaavamuutokset laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajaman länsipuolelle, noin 2,4 kilometriä ydinkeskustasta lounaaseen. Vanha Jyväskyläntie 12 suunnittelualue rajautuu etelä-, itä- ja pohjoispuolelta katualueisiin Vanha Jyväskyläntie – Ilmarintie –... Lue lisää

1 2 3 5