Asemakaava: RATAKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Ratakadun asemakaavan muutos

Ratakadun asemakaavan muutos on tullut vireille vuoden 2023 kaavoituskatsauksessa, ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat julkisesti nähtävillä 29.2.-2.4.2024 välisen ajan. 

Kaava-aineistot ovat nähtävillä tällä sivulla, sekä teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi. Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 2.4.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki

Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen rautatieaseman itäpuolella sijaitsevalle rautatiealueelle. Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan Ratakadun varrella, kiinteistöllä 593-871-12-6. Kaava-alueen pinta-ala on 7150 m2.

Kaavoitushankkeen tarkoituksena on muuttaa kaavan mukainen rautatiealue (LR) puistoalueeksi (VL), sekä yleiseksi pysäköinti alueeksi (LP). Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa alue lähivirkistysalueeksi, jolle osoitetaan tarvittavat yhteystarpeet. Lisäksi asemakaavan muutokselle osoitetaan lisää yleisiä pysäköintipaikkoja, joilla parannetaan aseman seudun saavutettavuutta.

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa vt. tekninen johtaja, puh. 044 588 3223.

Kuulutus

Kaavaluonnos
Kaavaselostus ja osallistumis- ja arviontisuunnitelma liitteeineen