Arkisto tammikuu 2014

Valmiit kaavat / 21.01.2014

Asemakaava: TORIKADUN ALUE, OSA KORTTELEITA 85 JA 86, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 21.1.2014 ja on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää ja tiivistää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa mm. muuttamalla 1. kaupunginosan korttelin 85 tontin 13 kaavamerkintä tontilla olevan rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi kerrostalojen korttelialuemerkinnäksi, mahdollistamalla tontin 18 kohdalla useampikerroksisten asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten rakentaminen sekä korttelin 86 tontille 3 majoituspalvelujen rakentaminen.... Lue lisää