Arkisto maaliskuu 2016

Valmiit kaavat / 01.03.2016

Asemakaava: TUOMAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS NAARAJÄRVEN KAAVAKORTTELISSA 8

  Asemakaavamuutos Tuomaantien alueella Naarajärvellä kaavakorttelissa 8 on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2016 § 28 ja on tullut voimaan 8.4.2016. Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idästä ja etelästä Tuomaantiehen, lännestä Jukolantiehen ja pohjoisesta kortteliin 5. Alueella sijaitsee kaksi jo rakennettua pientalotonttia. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata korttelin 8 rajausta niin, että korttelialueen asuinrakennukset sijoittuvat tontti- ja rakennusalueille. Samassa... Lue lisää