Asemakaava: TUOMAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS NAARAJÄRVEN KAAVAKORTTELISSA 8

 

Asemakaavamuutos Tuomaantien alueella Naarajärvellä kaavakorttelissa 8 on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2016 § 28 ja on tullut voimaan 8.4.2016.

Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idästä ja etelästä Tuomaantiehen, lännestä Jukolantiehen ja pohjoisesta kortteliin 5. Alueella sijaitsee kaksi jo rakennettua pientalotonttia.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata korttelin 8 rajausta niin, että korttelialueen asuinrakennukset sijoittuvat tontti- ja rakennusalueille. Samassa yhteydessä merkitään puistomuuntamon paikka Jukolantien varteen.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Akm Tuomaantie  Voimaantulokuulutus
Akm Tuomaantie_Asemakaavamuutoksen kartta
Akm Tuomaantie_Asemakaavamuutoksen selostus