Asemakaava: PERTINKUJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Pertinkujan alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.11.2022 67 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 22.12.2022.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia keskustatoimintojen sijoittumista Pertinkujan alueelle. Kaavamuutoksella luodaan mahdollisuudet uudelle, kaupunkikuvaltaan korkeatasoiselle asuinkerrostalotuotannolle, liikerakentamiselle sekä palvelurakentamiselle. Pieksäjärven rantakaista varataan yleiskaavan mukaisesti yleiseksi puistoalueeksi. Asemakaavoituksessa otetaan huomioon myös yleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet. Lisäksi kaavalla suojellaan seitsemän rakennusta, joista kaksi on jo ennestään asemakaavalla suojeltuja.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta

Hyväksytty kaavaselostus liitteineen