Asemakaava: KUKKAROMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kukkaromäen alueen asemakaavan muutos on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2023 37 §. Päätös on tullut lainvoimaiseksi 2.11.2023.

Asemakaavan muutos koskee Kukkaromäen (12) kaupunginosan kortteleita 1-44, sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajamaan, Kukkaromäen kaupunginosaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 km päässä Pieksämäen keskustasta koilliseen. Suunnittelu-alue on pääosin asuinaluetta, joka rajautuu tie- ja metsäalueisiin. Alueen länsipuolella on teollisuus-alue. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 69 ha.

Suunnittelualueella on paljon asemakaavan mukaisia toteutumattomia tontteja. Kaavan tarkoituksena on tarkastaa alueen asemakaavan ajantasaisuus sekä osoittaa riittävä tonttireservi alueelle rakentuneen kunnallistekniikan piirissä. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet osoitetaan pääsääntöisesti joko metsätalousalueiksi (M) tai asemakaava kumotaan näiltä alueilta tarpeettomana.

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antaa vt. Tekninen johtaja, puh. 044 588 3223.

Kuulutus lainvoimaisuudesta

Lainvoimainen kaavakartta
Hyväksytty kaavaselostus
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu