Asemakaava: KUKKAROMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Kukkaromäen alueen asemakaavamuutoksen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 1.4.2023 -2.5.2023 välisen ajan tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 2.5.2023 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Asemakaavan muutos koskee Kukkaromäen (12) kaupunginosan kortteleita 1-44, sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita. Asemakaavan muutos laaditaan Pieksämäen kaupungin keskustaajamaan, Kukkaromäen kaupunginosaan. Suunnittelualue sijaitsee noin 3,5 km päässä Pieksämäen keskustasta koilliseen. Suunnittelu-alue on pääosin asuinaluetta, joka rajautuu tie- ja metsäalueisiin. Alueen länsipuolella on teollisuus-alue. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 69 ha.

Suunnittelualueella on paljon asemakaavan mukaisia toteutumattomia tontteja. Kaavan tarkoituksena on tarkastaa alueen asemakaavan ajantasaisuus sekä osoittaa riittävä tonttireservi alueelle rakentuneen kunnallistekniikan piirissä. Rakentamisen ulkopuolelle jäävät alueet osoitetaan pääsääntöisesti joko metsätalousalueiksi (M) tai asemakaava kumotaan näiltä alueilta tarpeettomana.

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antavat vs. tekninen johtaja, puh. 044 588 3223 sekä vs. kaavoituspäällikkö, puh. 0400 855 597.

 

Kaavakartta, ehdotusvaihe_Kukkaromäen al akm
Kaavaselostus_ehdotusvaihe_Kukkaromäen al akm
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma_Kukkaromäen al akm
Seurantalomake_Kukkaromäen al akm
Vastineraportti_Kukkaromäen al akm
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu