Yleiskaava: PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhäjärven rantaosayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä keväällä 2023. Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 13.6.2024 § 85 asettaa Pyhäjärven rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 1.7 – 30.8.2024 väliseksi ajaksi.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, osoitteessa Vilhulantie 5, Naarajärvi, 1.7-5.7 ja 29.7-30.8 väliset ajat sekä Poleenin kirjastossa, osoitteessa Savontie 13, Pieksämäki, koko nähtävilläolon ajan.

Pyhäjärven rantaosayleiskaavaa esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 4.7.2024 klo 17.00 – 19:00. Tilaisuus järjestetään teknisen toimen palvelupisteen Kanttila -salissa osoitteessa Vilhulantie 5 Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 30.8.2024 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, kirjaamo, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat Pieksämäen kaupungin alueella olevat Pyhäjärven, Venetekemän, Iso Kaatluoman ja Iso-Perkain ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt.

Rantaosayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja loma-asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Tilojen rantarakennusoikeudet tutkitaan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla. Kaavassa varataan vesistöjen rannoille myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto-, ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

Lisätietoja antaa vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

Kuulutus

Rantaosayleiskaavasta on myös avattu kysely, johon voi vastata alla olevan linkin kautta.
Linkki kaavakyselyyn

Kaavakartta sekä kaikki kaavan aineisto on katsottavissa alla olevan linkin kautta kaavanlaatijan sivuilla:
Linkki kaava-aineistoon