Yleiskaava: PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

PYHÄJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Pyhäjärven rantaosayleiskaava on tullut vireille ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 1.3.2022 – 31.3.2022 välisen ajan.

Kaava-aineisto on nähtävillä tällä sivulla sekä myös teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan 31.3.2022 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101, Pieksämäki.

Rantaosayleiskaavasta on myös avattu kysely, johon voi vastata alla olevan linkin kautta.
Kaavakysely

Kaavoitettavaan alueeseen kuuluvat Pieksämäen kaupungin alueella olevat Pyhäjärven, Venetekemän, Iso Kaatluoman ja Iso-Perkain ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt.

Rantayleiskaavalla osoitetaan ranta-alueen pysyvän ja loma-asutuksen määrä, rakennusoikeus ja rakennuspaikkojen sijainti. Tilojen rantarakennusoikeudet tutkitaan emätilaselvitykseen perustuvalla mitoitustarkastelulla. Kaavassa varataan vesistöjen rannoille myös riittävä määrä yleiseen käyttöön tarkoitettuja venevalkama- ja uimaranta-alueita sekä vapaata rantaa. Ranta-alueiden maisema-, luonto-, ja kulttuuriympäristöarvot huomioidaan kaavoitustyössä.

Lisätietoja voi kysyä vt. tekninen johtaja Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223, pekka.hakkinen@pieksamaki.fi

Lisätietoja kaavasta sekä sen aikataulusta

Osallistusmis- ja arviointisuunnitelma