Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 25.04.2017

Asemakaava: VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

  VANHA JYVÄSKYLÄNTIE 3,  ASEMAKAAVA  JA  ASEMAKAAVAN MUUTOS  HYVÄKSYTTY   Asemakaava on laadittu Pieksämäen kaupungin länsipuolelle noin 2,5 km päähän ydinkeskustasta osalle tilaa Pajula, 593-402-15-2 ja asemakaavaa on muutettu kortteleissa 593-4-57 ja 593-4-58.  Alue rajautuu lännessä teollisuus- ja liikerakennusten alueeseen, idässä teollisuustonttiin, etelässä Pieksämäki-Jyväskylä – rautatiehen ja pohjoisessa Länsiväylään. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tarkoituksena on muodostaa Länsiväylän varressa olevalle alueelle liikerakennusten... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILOILLA PORSASKOSKEN KANSAKOULU 593-417-3-3 JA KOULURANTA 593-417-3-10

  Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tiloilla Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi Rantaosayleiskaavan muutosalue, tilojen Porsaskosken kansakoulu 593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 alue, sijaitsee Pitkäsjärven itärannalla Haukivuorentien varrella. Alueella on ollut voimassa Naarajärven alueen rantaosayleiskaava. Kaavamuutoksessa osa loma-asuntoalueesta (RA)  muuttuu retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Retkeily- ja ulkoilualue on tarkoitettu Naarajoen melontareitin... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Asemakaava: LÄNSIVÄYLÄ 34 JA HELMINTIE 1, ASEMAKAAVAN MUUTOS

  Länsiväylä 34 ja Helmintie 1, asemakaavamuutos on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi  Asemakaavamuutoksella muodostuu Länsiväylän varressa oleville alueille liikerakennusten korttelialueet. Helmintie 1:n alue sijaitsee Länsiväylän, Helmintien ja Kaaritien rajaamalla alueella. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa tonttia. Länsiväylä 34:n kohdalla asemakaavamuutoksella on tarkoitus yhdistää erilliset korttelialueet. Samalla tarkistetaan molempien alueiden rakennusoikeuksia. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan Pieksämäen keskusta-alueen strategisessa osayleiskaavassa osoitetut aluetta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN TILALLA PEKOLA 593-434-1-42

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaavan muuttaminen tilalla Pekola 593-434-1-42 on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 13.4.2016 § 20 päätöksen rantaosayleiskaavan muuttamisesta tilalla Pekola, 593-434-1-42. Kaavamuutosalue sijaitsee Venetmäen kylässä, järven Kivinen etelärannalla, Järvisuomentien varrella. Alueella on ollut voimassa Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava. Aloite kaavamuutoksesta on tullut tilan Pekola omistajalta. Rantaosayleiskaavamuutoksessa siirretään Kivisen rannalla kaksi loma-asuntoalueen (RA) rakennuspaikkaa Vanajan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 20.12.2016

Asemakaava: HEIKINLAMMENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 22A, JÄPPILÄ

  Heikinlammentien asemakaavan muutos Jäppilässä, korttelissa 22A, on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi   Pieksämäen kaupungin tekninen lautakunta teki 28.6.2016 § 46 päätöksen asemakaavan muuttamisesta Jäppilän taajamassa Heikinlammentien alueella korttelissa 22A sekä osassa puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Pieksämäen kaupungin Jäppilän (30) asemakaava-alueen kortteli 25. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa 1450 k-m2 suuruisen palvelutalon rakentaminen korttelin rakentamattomalle alueelle. Aloite asemakaavamuutokseen on... Lue lisää

Valmiit kaavat / 08.11.2016

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

  Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Jurva, 593-410-6-119 Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 10.2.2016 § 18 käynnistää Naarajärven rantaosayleiskaavan muuttamisen tilalla Jurva, 593-410-6-119. Tilan Jurva, 593-410-6-119, omistaja on tehnyt aloitteen Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan muuttamisesta omistamansa tilan kohdalla. Rantaosayleiskaavan muutoksella siirretään Pieni-Naakkima – järven rannalla yksi rakennuspaikka Naarajärven alueen rantaosayleiskaavassa osoitetulta paikalta etelämmäs ja muutetaan rakennuspaikan käyttötarkoitus erillispientaloasumiseen... Lue lisää

Valmiit kaavat / 01.03.2016

Asemakaava: TUOMAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS NAARAJÄRVEN KAAVAKORTTELISSA 8

  Asemakaavamuutos Tuomaantien alueella Naarajärvellä kaavakorttelissa 8 on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.3.2016 § 28 ja on tullut voimaan 8.4.2016. Asemakaavamuutoksen alue rajautuu idästä ja etelästä Tuomaantiehen, lännestä Jukolantiehen ja pohjoisesta kortteliin 5. Alueella sijaitsee kaksi jo rakennettua pientalotonttia. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on korjata korttelin 8 rajausta niin, että korttelialueen asuinrakennukset sijoittuvat tontti- ja rakennusalueille. Samassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 25.01.2016

Yleiskaava: KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

PIEKSÄMÄEN KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE   Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2012. Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia kaupungin strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman alueelle eli kantakaupunkiin ja Naarajärvelle sekä niiden potentiaalisille laajentumisalueille. Strategisessa osayleiskaavassa osoitetaan maankäytön päätoiminnot ja kehittämisen painopistealueet. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 10.11.2015

Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVA

  Sarvikankaan ranta-asemakaava on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuustossa 10.11.2015 § 69 ja on tullut lainvoimaiseksi 18.12.2015. Sarvikankaan ranta-asemakaava koskee Pieksämäen kaupungin alueella olevia tiloja Sarvikangas 3, 593-402-1-122, Nukkukivi, 593-402-14-5 ja Lahnasenmaa, 593-431-14-2 Iso-Lahnasen ja Valkeisen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.   Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kuulutus voimaantulosta Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kartta Sarvikankaan... Lue lisää

Valmiit kaavat / 28.09.2015

Asemakaava: ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

Itämäen ranta-asemakaava Itämäen ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Itämäki, 593-431-10-20, on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.9.2015 § 56 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015. Ranta-asemakaavalla muodostuu alueelle loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita. Itämäen ranta-asemakaavan kartta Itämäen ranta-asemakaavan selostus   Lue lisää