Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

 

VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 30.3.2020 Vangasjärven asemakaavan laajennuksen nähtävillä ollutta ehdotusta ja esittää kaupunginvaltuustolle Vangasjärven asemakaavan laajennusalueen 11.2.2020 päivätyn asemakaavaehdotuksen sekä sitovan tonttijaon hyväksymistä.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597

 

Kuulutus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Viranomaisneuvottelu
Liite 3: Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 4: Muinaismuistoselvitys
Liite 5: Maaperätutkimus
Liite 6: Liikennetarkastelu
Liite 7: Katujärjestelyt
Liite 8: Asemakaavan seurantalomake
Liite 9: Rakennustapaohjeet
Liite 10: Vastineraportti
Liite 11: Meluselvitys
Liite 12: Tonttijakokartta