Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

 

VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2020 § 16 Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen. Päätös on lainvoimainen 4.6.2020.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä.

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kuluutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä

Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen kaavakartta 
Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Viranomaisneuvottelumuistio
Liite 3: Luonto- ja maisemaselvitys
Liite 4: Muinaismuistoselvitys
Liite 5: Maaperätutkimus
Liite 6: Liikennetarkastelu
Liite 7: Katujärjestelyt
Liite 8: Asemakaavan seurantalomake
Liite 9: Rakennustapaohjeet
Liite 10: Vastineraportti
Liite 11: Meluselvitys
Liite 12: Tonttijakokartta