Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

 

VANGASJÄRVEN ASUINALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

 

Vangasjärven asuinalueen asemakaavan laajennuksen luonnos on julkisesti nähtävillä 21.10. – 20.11.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet asemakaavan luonnoksesta pyydetään toimittamaan 20.11.2019 klo 15 mennessä sähköisesti kirjaamoon osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusi pientalovaltainen asuinalue Vangasjärven nykyisen asuinalueen pohjoispuolelle. Alueen kaavoitus on jatkoa Vangasjärven aikaisemmalle asemakaavoitukselle. Kaavoitettavalle alueelle osoitetaan asuinrakentamisen lisäksi virkistysalueita ja -reittejä.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Liitteet:

Kaavakartan luonnos VE 1
Kaavakartan luonnos VE 2
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Viranomaisneuvottelu
Liite 3: Luonto- ja maisemaselvitys (Lisätään ehdotusvaiheessa)
Liite 4: Muinaismuistoselvitys
Liite 5: Maaperätutkimus
Liite 6: Liikenteentoimivuustarkastelu ja liikenneturvallisuustarkastus 2019 (Lisätään ehdotusvaiheessa)
Liite 7: Kunnallistekniikan suunnitelmat (Lisätään ehdotusvaiheessa)
Liite 8: Seurantalomake (Lisätään ehdotusvaiheessa)
Liite 9: Rakennustapaohjeet
Liite 10: Vastineraportti