Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: KAUPPAKATU – TALLIKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKATU – TALLIKATU ALUEELLE

 

Asemakaavan muutos Kauppakatu – Tallikatu alueelle on ehdotusvaiheessa ja ehdotus on ollut nähtävillä 7.1. – 7.2.2019 välisen ajan. Seuraavaksi kaavaehdotus on Pieksämäen kaupungin teknisen lautakunnan käsiteltävänä 12.3.2019.

Kaavoitettava alue sijoittuu Pieksämäen kaupungin ydinkeskustaan, kauppatorin viereen, Kauppakadun ja Tallikadun väliselle alueelle. Alue on kokonaisuudessaan ennestään rakennettua kaupunkialuetta ja käsittää 1. kaupunginosan korttelissa 96 sijaitsevat tontit 3, 14 ja 15. Alueella sijaitsee rakennus, jossa on aiemmin toiminut Osuuskauppa Suur-Savon päivittäistavarakauppa. Alue rajautuu lännestä Kauppakatuun, etelässä Myllykatuun, idässä Tallikatuun ja pohjoisessa korttelin 96 tontteihin 11 ja 12. Kaavan vaikutusaluetta ovat kaava-alueeseen rajautuvat lähiympäristöt ja korttelialueet sekä kauppatorin alue.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen paikoitustiloineen ydinkeskustaan Kauppakatu – Tallikatu -alueelle. Rakentamisen tavoitteena on keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisesti tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa kaupunkikuvaa mutta rajata myös korttelia Kauppakadun ja Myllykadun suunnilta. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan osayleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Asemakaavamuutoksen kaavakarttaehdotus
Asemakaavamuutoksen kaavaselostusehdotus
Liite 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2  Poistuva asemakaava
Liite 3  Tasohavainnekuva
Liite 4  Palauteraportti
Liite 5  Asemakaavan seurantalomake