Asemakaava: KAUPPAKATU – TALLIKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

KAUPPAKATU-TALLIKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

Asemakaavan muutos Kauppakatu – Tallikatu alueelle on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 6.5.2019 § 19. Päätös on tullut voimaan 27.6.2019.

Kaavoitettava alue sijoittuu Pieksämäen kaupungin ydinkeskustaan, kauppatorin viereen, Kauppakadun ja Tallikadun väliselle alueelle. Alue on kokonaisuudessaan ennestään rakennettua kaupunkialuetta ja käsittää 1. kaupunginosan korttelissa 96 sijaitsevat tontit 3, 14 ja 15. Alueella sijaitsee rakennus, jossa on aiemmin toiminut Osuuskauppa Suur-Savon päivittäistavarakauppa. Alue rajautuu lännestä Kauppakatuun, etelässä Myllykatuun, idässä Tallikatuun ja pohjoisessa korttelin 96 tontteihin 11 ja 12. Kaavan vaikutusaluetta ovat kaava-alueeseen rajautuvat lähiympäristöt ja korttelialueet sekä kauppatorin alue.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa uusien asuin-, liike- ja toimistorakennusten rakentaminen paikoitustiloineen ydinkeskustaan Kauppakatu – Tallikatu -alueelle. Rakentamisen tavoitteena on keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan mukaisesti tiivistää alueen kaupunkirakennetta ja parantaa kaupunkikuvaa mutta rajata myös korttelia Kauppakadun ja Myllykadun suunnilta. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan osayleiskaavassa osoitetut kulkuyhteystarpeet.

 

Lisätietoja voi kysyä kaavoituspäällikkö Pekka Häkkiseltä, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiaiselta, puh. 0400 855 597.

 

Kauppakatu-Tallikatu asemakaavan muutos, kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus Kauppakatu-Tallikatu asemakaavan muutoksen hyväksymisestä

Kauppakatu-Tallikatu asemakaavamuutoksen kaavakartta 
Kauppakatu-Tallikatu asemakaavan muutoksen kaavaselostus liitteineen