Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUS NÄHTÄVILLE

Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO).

Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 17.2. – 17.3.2020 Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. kerroksessa, käyntiosoite Vilhulantie 5, Naarajärvi sekä Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi  >  Asukkaat ja ympäristö  >  Kaavoitus  >  Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset lausunnot ja muistutukset pyydetään toimittamaan 17.3.2020 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi  tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Lisätietoja antavat Pieksämäen kaupungilta kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597 sekä Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy:stä rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen, puh. 0440 555 195 .

 

Kuulutus

Kaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavamuutosalue voimassa olevassa ranta-asemakaavassa
Viranomaisneuvottelu
Vastine OAS:sta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Vastine luonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin
Meluselvitys 26.11.2019