Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Anolan ranta-asemakaavan muutoksen luonnos on julkisesti nähtävillä 21.10. – 20.11.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat sekä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta pyydetään toimittamaan 20.11.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO).

 

Lisätietoja antavat Pieksämäen kaupungilta kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597 sekä Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy:stä rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen, puh. 0440 555 195 .

 

Liitteet:

Kaavaluonnos
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavamuutosalue voimassa olevassa ranta-asemakaavassa
Viranomaisneuvottelu
Vastine OAS:sta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin