Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2020 § 17 Anolan ranta-asemakaavan muutoksen ja päätös on lainvoimainen 4.6.2020.

Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO).

Lisätietoja antavat Pieksämäen kaupungilta kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Kuulutus hyväksymisestä
Kaavakartta
Kaavaselostus liitteineen
Viranomaisneuvottelu
Vastineet
Asemakaavan seurantalomake
Meluselvitys, Vangasjärvi, 26.11.2019