Palaute
x

Anna palautetta

Anna meille palautetta

* Pakollinen kenttä
Valikko

Asemakaava: ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

ANOLAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

 

Anolan ranta-asemakaavan muutoksen luonnos on julkisesti nähtävillä 21.10. – 20.11.2019 välisen ajan Pieksämäen kaupungin internet-sivuilla www.pieksamaki.fi > Palvelut > Kaavoitus > Vireillä ja nähtävillä olevat kaavat sekä Pieksämäen kaupungin teknisen toimen palvelupisteessä Kanttilan 2. krs, Vilhulantie 5, Naarajärvi.

Mahdolliset lausunnot ja mielipiteet ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta pyydetään toimittamaan 20.11.2019 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@pieksamaki.fi tai postitse osoitteella Pieksämäen kaupunki, Maankäyttö, PL 125, 76101 Pieksämäki.

Pieksämäen kaupungin alueella on tullut vireille ranta-asemakaavan muuttaminen Anolan alueella. Tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaavaa niin, että osalle aluetta voitaisiin rakentaa erillispientaloja (AO). Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 16.4.2019 käynnistää ranta-asemakaavan muuttamisen osalla Anolan ranta-asemakaavan aluetta ja kokouksessaan 25.6.2019 päätti kuuluttaa kaavamuutoksen vireille tulosta sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

 

Lisätietoja antavat Pieksämäen kaupungilta kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597 sekä Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy:stä rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen, puh. 0440 555 195 .

 

Liitteet:

Kaavaluonnos
Selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Kaavamuutosalue voimassa olevassa ranta-asemakaavassa
Viranomaisneuvottelu
Vastine OAS:sta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin