Asemakaava: ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5

 

ASEMAKAAVAN MUUTOS, SYLVINKUJA 5

 

Pieksämäen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.12.2018 § 74 hyväksynyt tarkennetun asemakaavanmuutoksen, Sylvinkuja 5 (Sylvi Kekkosen puisto). Päätös on lainvoimainen 26.1.2019.

Kaavamuutosalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin 5. kaupunginosassa Pappilanmäellä, osoitteessa Sylvinkuja 5, noin 2,5 km päässä kaupungin keskustasta. Tontilla on Iso-Pappilan päärakennus piharakennuksineen. Asemakaavamuutoksella on muutettu Iso-Pappilan päärakennuksen ympärillä olevaa hoidettua piha-aluetta puistoalueeksi, joka on nimetty Sylvi Kekkosen puistoksi. Korttelialuemerkintä on päivitetty vastaamaan kiinteistön nykyistä tilannetta.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 9.7.2018 oikaisukehotuksen Sylvinkuja 5 asemakaavamuutoksesta. ELY-keskus on katsonut, ettei kaava suojelumerkintöjen osalta täytä lain vaatimuksia ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnan päätettäväksi. Perusteluina ovat kulttuuriympäristöarvot ja voimassa oleva yleiskaava. Kohteen ja sen ympäristön suunnittelussa on otettava huomioon rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus ja erityispiirteet. Oikaisukehotuksen jälkeen asemakaavamuutosta on tarkennettu vähäisin muutoksin, oikaisuluonteisin korjauksin ja täydennyksin.

 

 

Lisätietoja asemakaavamuutoksesta antavat kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223 ja maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597.

 

Kuulutus lainvoimaisuudesta
Asemakaavamuutoksen kaavakartta
Asemakaavamuutoksen kaavaselostus liitteineen