Yleiskaava: MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

 

MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA  

 

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 § 29 Maaveden rantaosayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen. Valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.7.2018.

Maaveden rantaosayleiskaava sijoittuu Maaveden ja Längelmäenjärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille Pieksämäellä. Rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen, joka mahdollistaa jatkossa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava ei koske jo asemakaavoitettuja tai ranta-asemakaavoitettuja alueita.

Maaveden rantaosayleiskaavan tavoitteena on ohjata ja tukea rakentamista, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa huomioiden rantojen tulevassa käytössä kestävän kehityksen periaatteet.

 

Lisätietoja rantaosayleiskaavasta voi kysyä:

Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
Maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

 

 

Maaveden rantaosayleiskaava, karttalehti 1 sekä kaavamerkinnät ja -määräykset
Maaveden rantaosayleiskaava, karttalehti 2