Yleiskaava: MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA

 

MAAVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVA  

 

Pieksämäen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.6.2018 § 29 Maaveden rantaosayleiskaavan tarkennetun ehdotuksen. Valtuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 27.7.2018.

Maaveden rantaosayleiskaava sijoittuu Maaveden ja Längelmäenjärven ranta-alueille sekä niiden ympäristössä sijaitseville pienemmille vesistöille Pieksämäellä. Rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen, joka mahdollistaa jatkossa rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamismenettelyä. Rantaosayleiskaava ei koske jo asemakaavoitettuja tai ranta-asemakaavoitettuja alueita.

Maaveden rantaosayleiskaavan tavoitteena on ohjata ja tukea rakentamista, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa huomioiden rantojen tulevassa käytössä kestävän kehityksen periaatteet.

 

Lisätietoja rantaosayleiskaavasta voi kysyä:

Kaavoituspäällikkö Pekka Häkkinen, puh. 044 588 3223
Maankäyttöinsinööri Anssi Tarkiainen, puh. 0400 855 597

 

Kuulutus, Maaveden rantaosayleiskaava lainvoimainen

Kuulutus, Maaveden rantaosayleiskaava hyväksytty

Maaveden rantaosayleiskaavan kaavakarttalehdet 1 ja 2 sekä selostus liitteineen pdf-muodossa:

Maaveden rantaosayleiskaava, karttalehti 1
Maaveden rantaosayleiskaava, karttalehti 2

Maaveden rantaosayleiskaavan selostus

Selostuksen liitteet:
Liite 1     Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2     Luontoselvityksen kartat
Liite 3     Mitoitusaluekartta
Liite 4     Emätilakartta
Liite 5     Mitoitustaulukko
Liite 6     Viranomaisneuvottelun muistio, aloitusvaihe
Liite 7     Neuvottelumuistio, luonnosvaihe

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi, osa 1
Muinaisjäännösinventointi, osa 2
Muinaisjäännösinventointi, osa 3
Muinaisjäännösinventointi, osa 4