Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 15.03.2005

Yleiskaava: SORSAVEDEN, SYVÄNSIN JA SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 28. Kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2005 § 144 rantaosayleiskaava on tullut voimaan oikeusvaikutteisena muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan. Kuopion hallinto-oikeuden 17.7.2006 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 9.1.2008 tekemien päätösten mukaan Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 18.12.2003

Yleiskaava: VIRMASJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Virmasjärven rantaosayleiskaava   Virmasjärven rantaosayleiskaava on hyväksytty Virtasalmen kunnanvaltuustossa 18.12.2003 § 40. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2006 kumonnut kaavakarttaan yhtenäisellä punaisella viivalla rajatun alueen.   Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavakartta, yhtenäisellä punaisella viivalla rajattu alue kumottu Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset                 Lue lisää

Valmiit kaavat / 12.12.2000

Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVA

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava   Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen maalaiskunnan valtuuston kokouksessa 12.12.2000 § 44. Kaava-alue sijoittuu Vanajan, Kivisen ja Vihtasen järvien sekä Imulammen alueille. Hankasalmen ja Rautalammin kunnat ovat rajanaapureita.   Vanaja ja ympäristö, Vihtanen ja Imulampi, kaavakartta 1 Vanaja ja ympäristö, Vanaja ja Kivinen, kaavakartta 2 Vanaja ja ympäristö, kaavamerkinnät       Lue lisää

Valmiit kaavat / 29.01.1997

Yleiskaava: AHVENISEN, ISO-TERVASEN YM. RANTAYLEISKAAVA

Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava on vahvistettu 29.1.1997 Etelä-Savon ympäristökeskuksessa. Alue käsittää noin 45 järveä ja lampea, joista osa sijaitsee osittain nykyisen Pieksämäen kaupungin (silloisen Pieksämäen maalaiskunnan) puolella.   Ahveninen, Iso-Tervanen ym. kaavakartta             Lue lisää

1 3 4 5