Valmiit kaavat

Valmiit kaavat / 16.04.2014

Asemakaava: METSÄKAARI 12, TONTTI 593-2-35-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  Asemakaavamuutos tontille 593-2-35-11 on hyväksytty 16.4.2014 ja tullut lainvoimaiseksi 2.10.2015. Asemakaavan muutoksella laajennetaan asemakaavan osoittamaa tontin rakennusalaa Kaakinmäenkadun suuntaan sekä tontin takarajalle päin rakennusoikeuden ja käyttötarkoituksen pysyessä samana. Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoskartta Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavaselostus Metsäkaari 12_tontti 593-2-35-11_Asemakaavamuutoksen voimaantulokuulutus     Lue lisää

Valmiit kaavat / 21.01.2014

Asemakaava: TORIKADUN ALUE, OSA KORTTELEITA 85 JA 86, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 21.1.2014 ja on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää ja tiivistää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa mm. muuttamalla 1. kaupunginosan korttelin 85 tontin 13 kaavamerkintä tontilla olevan rakennuksen nykyistä käyttötarkoitusta vastaavaksi kerrostalojen korttelialuemerkinnäksi, mahdollistamalla tontin 18 kohdalla useampikerroksisten asuin-, liike-, toimisto- ja palveluasumisrakennusten rakentaminen sekä korttelin 86 tontille 3 majoituspalvelujen rakentaminen.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 11.12.2012

Asemakaava: VANHA VARIKKOALUE YMPÄRISTÖINEEN, ASEMAKAAVAMUUTOS

Vanhan varikkoalueen ja ympäristön asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.12.2012 § 71 ja on saanut lainvoiman 18.1.2013. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 99, osat kortteleita 96 ja 109 sekä katu- ja suojaviheraluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen ydinkeskustan kaupunkikuvaa, palveluja ja matkailua. Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen kartta Vanhan varikon alue_asemakaavamuutoksen selostus Lue lisää

Valmiit kaavat / 13.03.2012

Yleiskaava: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

Naarajärven alueen rantaosayleiskaava Rantaosayleiskaavan alue käsittää Naarajärven taajaman etelä- ja länsipuoliset ranta-alueet taajaman asemakaava-aluetta lukuunottamatta. Naarajärven rantaosayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena, jolloin rakennusluvat voidaan pääsääntöisesti myöntää rantaosayleiskaavan perusteella. Naarajärven alueen rantaosayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuustossa 7.6.2011 sekä 13.12.2011 oikaisukehotuksen johdosta. Pieksämäen kaupunginhallitus on 13.3.2012 määrännyt Naarajärven alueen rantaosayleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksen alaisilta osiltaan.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Asemakaava: KESKUSKATU 17-19, TONTTI 593-1-84-11, ASEMAKAAVAMUUTOS

  1. kaupunginosan korttelin 84 tonttia 11 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 7 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Asemakaavamuutosalue, tontti 11 korttelissa 84 sekä yleinen pysäköintialue, sijaitsee Pieksämäen kaupungin ydinkeskustassa rajautuen katuihin Keskuskatu, Lampolahdenkatu ja Savontie. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin 593-1-84-11 Lampolahdenkadun puoleisen rakennuksen korottaminen yhdellä kerroksella sekä tontilla sijaitsevien molempien rakennusten käyttö asuin- ja liiketiloina. Tontin rakennusoikeutta... Lue lisää

Valmiit kaavat / 14.02.2012

Yleiskaava: KESKUSTAN ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVA

  Pieksämäen keskustan eteläosan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.2.2012 § 5 ja on tullut lainvoimaiseksi 26.3.2012. Keskustan eteläosan osayleiskaavan tarkoituksena on Pieksämäen eteläisen keskustan ja lähialueiden yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Osayleiskaavassa osoitetaan tavoitellun kehityksen mukaiset maankäytön periaatteet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja suunnittelun perustaksi. Oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla ratkaistaan suuntaviivoja alueen maankäytölle ja liikennejärjestelmälle.... Lue lisää

Valmiit kaavat / 15.03.2005

Yleiskaava: SORSAVEDEN, SYVÄNSIN JA SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2005 § 28. Kunnanhallituksen päätöksellä 16.5.2005 § 144 rantaosayleiskaava on tullut voimaan oikeusvaikutteisena muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan. Kuopion hallinto-oikeuden 17.7.2006 ja Korkeimman hallinto-oikeuden 9.1.2008 tekemien päätösten mukaan Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen rantaosayleiskaavasta tehdyt valitukset on hylätty ja rantaosayleiskaava on voimassa... Lue lisää

Valmiit kaavat / 18.12.2003

Yleiskaava: VIRMASJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA

  Virmasjärven rantaosayleiskaava   Virmasjärven rantaosayleiskaava on hyväksytty Virtasalmen kunnanvaltuustossa 18.12.2003 § 40. Kuopion hallinto-oikeus on päätöksellään 5.5.2006 kumonnut kaavakarttaan yhtenäisellä punaisella viivalla rajatun alueen.   Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavakartta, yhtenäisellä punaisella viivalla rajattu alue kumottu Virmasjärven rantaosayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset                 Lue lisää

Valmiit kaavat / 12.12.2000

Yleiskaava: VANAJAN JA YMPÄRISTÖN RANTAYLEISKAAVA

Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava   Vanajan ja ympäristön rantayleiskaava on hyväksytty Pieksämäen maalaiskunnan valtuuston kokouksessa 12.12.2000 § 44. Kaava-alue sijoittuu Vanajan, Kivisen ja Vihtasen järvien sekä Imulammen alueille. Hankasalmen ja Rautalammin kunnat ovat rajanaapureita.   Vanaja ja ympäristö, Vihtanen ja Imulampi, kaavakartta 1 Vanaja ja ympäristö, Vanaja ja Kivinen, kaavakartta 2 Vanaja ja ympäristö, kaavamerkinnät       Lue lisää

Valmiit kaavat / 29.01.1997

Yleiskaava: AHVENISEN, ISO-TERVASEN YM. RANTAYLEISKAAVA

Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava Ahvenisen, Iso-Tervasen ym. rantaosayleiskaava on vahvistettu 29.1.1997 Etelä-Savon ympäristökeskuksessa. Alue käsittää noin 45 järveä ja lampea, joista osa sijaitsee osittain nykyisen Pieksämäen kaupungin (silloisen Pieksämäen maalaiskunnan) puolella.   Ahveninen, Iso-Tervanen ym. kaavakartta             Lue lisää

1 3 4 5