Yleiskaava: KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

PIEKSÄMÄEN KESKUSTA-ALUEEN STRATEGINEN OSAYLEISKAAVA JA OSAYLEISKAAVAN HIEKANPÄÄN ALUEEN TARKENNUSALUE

 

Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan laadinta on käynnistynyt keväällä 2012. Kaavoitushankkeen tavoitteena on laatia kaupungin strategiset linjaukset ilmaiseva osayleiskaava Pieksämäen keskustaajaman alueelle eli kantakaupunkiin ja Naarajärvelle sekä niiden potentiaalisille laajentumisalueille. Strategisessa osayleiskaavassa osoitetaan maankäytön päätoiminnot ja kehittämisen painopistealueet. Suunnittelussa varaudutaan noin 20 vuoden aikajänteen muutostarpeisiin.

Strateginen osayleiskaava toimii asemakaavoitusta ja muuta alueen tarkempaa maankäytön suunnittelua ohjaavana työkaluna korvaten alueella voimassa olevat yleiskaavat lukuun ottamatta Keskustan eteläisten osien osayleiskaavaa, jonka on tarkoitus jäädä voimaan strategisen osayleiskaavan osana.

Strategisen osayleiskaavan luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2014 ja osayleiskaavan ehdotus on ollut nähtävillä touko-kesäkuussa 2015. Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan tarkennettu ehdotus on ollut käsiteltävänä teknisessä lautakunnassa 16.12.2015 § 68 ja kaupunginhallituksessa 18.1.2016 § 7.

Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessaan 25.1.2016 §:ssä 5 hyväksymä Keskusta-alueen strateginen osayleiskaava ja osayleiskaavan Hiekanpään alueen tarkennusalue ovat tulleet lainvoimaisiksi 4.4.2016.

 

Kuulutus voimaantulosta

Pieksämäen keskusta-alueen strategisen osayleiskaavan kaavakartta, mk 1:20 000
Hiekanpään alueen tarkennusalue, kaavakartta, mk 1:5 000
Strategisen osayleiskaavan selostus