Asemakaava: HARJUKATU 41, TONTTI 593-2-16-15, ASEMAKAAVAMUUTOS

Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 30 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015.

Asemakaavamuutosalue, tontti 593-2-16-15, sijaitsee Kontiopuistossa osoitteessa Harjukatu 41 ja sen pohjoispuolella on Kaakinmäenkadun varrella huoltamo, etelä- ja itäpuolella on omakotialuetta.
Asemakaavamuutos mahdollistaa sen, että tontille voidaan rakentaa rivitalo, kytkettyjä pientaloja tai erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin (AP). Tontin rakennusoikeutta on lisätty vastaamaan korttelin yleistä aluetehokkuutta.

Asemakaavamuutos_593_Ak_2_12_Harjukatu 41_voimaantulokuulutus
Akm_593_Ak_2_12_Harjukatu 41 kaavakartta
Akm_593_2_12_Harjukatu 41_kaavaselostus