Asemakaava: ITÄMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

Itämäen ranta-asemakaava

Itämäen ranta-asemakaava, joka koskee tilaa Itämäki, 593-431-10-20, on hyväksytty Pieksämäen kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.9.2015 § 56 ja on tullut lainvoimaiseksi 4.11.2015.

Ranta-asemakaavalla muodostuu alueelle loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.

Itämäen ranta-asemakaavan kartta
Itämäen ranta-asemakaavan selostus