Asemakaava: JOROISTENTIEN ALUE, ASEMAKAAVAMUUTOS

Joroistentien alueen asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.4.2015 § 31 ja tullut lainvoimaiseksi 29.5.2015.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on kehittää Pieksämäen rautatien itäpuoleisen osan kaupunkikuvaa ja toimintoja. Asemakaavatyö jatkaa Pieksämäen keskustan rautatieaseman ympäristön kaupunkikuvan ja toimintojen kehittämistä, jota on edeltänyt vanhan veturitallin ympäristön asemakaavamuutos 2012 sekä keskustan eteläosien osayleiskaavatyö 2012.

Asemakaavamuutos_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_voimaantulokuulutus
Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavakartta
Akm_593_Ak_2_13_Joroistentien alue_kaavaselostus