Asemakaava: SARVIKANKAAN RANTA-ASEMAKAAVA

 

Sarvikankaan ranta-asemakaava on hyväksytty Pieksämäen kaupungin valtuustossa 10.11.2015 § 69 ja on tullut lainvoimaiseksi 18.12.2015.

Sarvikankaan ranta-asemakaava koskee Pieksämäen kaupungin alueella olevia tiloja Sarvikangas 3, 593-402-1-122, Nukkukivi, 593-402-14-5 ja Lahnasenmaa, 593-431-14-2 Iso-Lahnasen ja Valkeisen ranta-alueilla. Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousalueita.

 

Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kuulutus voimaantulosta
Sarvikankaan ranta-asemakaava  Kartta
Sarvikankaan ranta-asemakaava  Selostus
Sarvikankaan ranta-asemakaava  Vastine ehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin